Asociace českých nábytkářů

Co je to AČN

 

Maximální spokojenost zákazníka s nábytkem i poskytovanými službami. To je myšlenka, která stála na počátku vzniku Asociace českých nábytkářů a nic netratí na své aktuálnosti.

Úvahy několika podnikatelů, zbývajících se výrobou nábytku, daly vzniknout Asociaci českých nábytkářů. Psal se rok 1997. Záměr poctivé práce a fungujících napojených služeb, brzy začal přitahovat další podnikatele, kteří své podnikání v oboru výroby nábytku, myslí vážně. Začal se formovat dnes největší profesní svaz výrobců nábytku v České republice. Současná Asociace českých nábytkářů spojuje podnikatele vyrábějící různé typy nábytku a využívající nejrůznější materiály.

Asociace českých nábytkářů vždy dbala o serióznost a solidnost svých členů. Renomé a profesionalita členských společností, je pro nás na prvním místě. Asociace je otevřená pouze společnostem, které respektují morální a právní principy. Členství v takto prestižním profesním svazu, je zárukou bezúhonnosti a solidnosti členských společností. Pro zákazníka je jednoznačným signálem o bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti kupovaného nábytku.

Společnosti sdružené v Asociaci českých nábytkářů vyjadřují svým členstvím zájem o další rozvoj oboru v České republice. Není jim lhostejný osud truhlářského nebo čalounického řemesla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

 

       

 

Představitelé AČN

Ing. Martin Čudka
prezident

Ing. Radek Večera
víceprezident

Ing. Martin Pavliš
člen

Václav Hon
člen

Jan Ságl
člen

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník

Jsme členy

 


 

Asociace českých nábytkářů je členem UEA (Union Europeénne De L´Ameublement), organizace sdružující národní asociace evropských států. To nám umožňuje nejenom získávat nejrůznější informace o evropském a světovém dění v oblasti výroby nábytku, ale zároveň účinně prosazovat zájmy českého nábytkářského průmyslu na mezinárodní úrovni.


 

Asociace českých nábytkářů je zakládajícím členem Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR. V evropském průměru tvoří dřevo a materiály na bázi dřeva 26% nábytku. Dřevo je tak stále nejvýznamnějším materiálem pro výrobu nábytku.

Asociace českých nábytkářů je součástí nejsilnějšího podnikatelského svazu v ČR. Jeho prostřednictvím může velmi účinně prosazovat zájmy svých členů. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

 

Závazný morální kodex

 

 • Jako členové Asociace českých nábytkářů vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno Asociace. 
 • Členství v Asociaci budeme prezentovat vhodnou formou ve všech svých podstatných reklamních a propagačních materiálech, pokud tomu nebrání jiné skutečnosti. 
 • Jako členové Asociace českých nábytkářů se zavazujeme trvale sledovat závazné předpisy České republiky týkající se předmětu našeho podnikání a budeme je respektovat.
 • Zaručujeme se, že kvalita námi prodávaných výrobků a služeb odpovídá normám platným v Evropské unii a v České republice. To platí i pro materiály, které používáme ve výrobě a při konstrukci nábytku. 
 • Nad rámec povinností daných legislativou se zavazujeme provozovat předmět našeho podnikání morálně a čestně a usilovat o nápravu neetického chování v našem oboru. 
 • Řádné plnění uzavřených smluv a ujednání se svými zákazníky, dodavateli a vlastními zaměstnanci považujeme za základ obchodních vztahů. 
 • Vůči svým zaměstnancům uplatňujeme pozitivní, nediskriminační a přátelský přístup a budeme potírat negativní jevy na pracovištích. 
 • Zavazujeme se v rámci možnosti naší společnosti, provozovat předmět našeho podnikání s velikou ohleduplností k životnímu prostředí. 
 • Jsme si vědomi, že porušení tohoto kodexu může mít za následek naše vyloučení z Asociace českých nábytkářů.

Verbindlicher Moralkodex

 

 • Als Mitglied des Verbands der Tschechischen Möbelhersteller hat man sich so zu verhalten, dass immer der gute Name und Ruf des Verbands bewahrt wird.
 • Die Präsentation der Verbandsmitgliedschaft erfolgt in geeigneter Form in allen wesentlichen Reklame- und Werbematerialien, sofern keine anderen Tatsachen dagegen sprechen. 
 • Als Mitglied des Verbands der Tschechischen Möbelhersteller ist man verpflichtet, sich stets an die verbindlichen Vorschriften in Bezug auf unseren Unternehmensgegenstand zu halten und zu respektieren.
 • Es wird garantiert, dass die Qualität unserer verkauften Produkte und Leistungen den geltenden Normen in der Europäischen Union und in der Tschechischen Republik entspricht. Dies gilt auch für die Materialien, die von uns bei der Produktion und Konstruktion der Möbel verwendet werden. 
 • Über den Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten hinaus wird garantiert, dass wir unsere unternehmerische Tätigkeit auf moralische und ehrliche Art und Weise betreiben und dass wir bestrebt sind, unethisches Verhalten in unserem Bereich abzustellen.
 •  Die ordnungsgemäße Erfüllung der abgeschlossenen Verträge und Absprachen mit unseren Kunden, Lieferanten und eigenen Angestellten gilt als Basis für die entsprechenden Geschäftsbeziehungen. 
 • Gegenüber den Angestellten ist positiv, nicht diskriminierend und freundlich aufzutreten und gegen negative Vorkommnisse am Arbeitsplatz ist entsprechend vorzugehen. 
 • Im Rahmen der Möglichkeiten unserer Gesellschaft wird garantiert, dass wir im Rahmen unserer unternehmerischen Tätigkeit sehr schonend mit der Umwelt umgehen. 
 • Wir sind uns bewusst, dass ein Verstoß gegen diesen Kodex unseren Ausschluss aus dem Verband der Tschechischen Möbelhersteller zur Folge haben kann.

Výhody členství

 

 

​​​​​Členové AČN neplatí registrační poplatek ve výši 5.000,- Kč + DPH za každý přihlášený produkt.

Značka Česká kvalita Nábytek - správcem je Asociace českých nábytkářů. Členové AČN jsou cenově zvýhodněni jak v udílení značky na produkt, tak v udílení značky na službu. Prodlužování platnosti certifikátu je pro členy AČN bezplatné.

 
Podrobnosti o slevách najdete v sekci: „Výhody členství – pouze pro členy“, po zadání přístupového hesla.


 

Kontakt

Asociace českých nábytkářů
Kostelecká 879/59
196 00 Praha 9
 
IČO: 71377077
DIČ: CZ71377077

Ing. Tomáš Lukeš / tajemník
e-mail: acn@czechfurniture.com
telefon: +420 777 294 404


www.czechfurniture.com