Asociace českých nábytkářů

Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: Národní plán obnovy

Doba trvání: 1. 1. 2024 – 30. 9. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008577

Cíl projektu:

Hlavním cílem je proškolit zaměstnance členů Asociace českých nábytkářů, aby prohloubili své dovednosti a znalosti.

Projekt je financován Evropskou unií.