Asociace českých nábytkářů

Představitelé AČN

Ing. Martin Čudka
prezident

Ing. Radek Večera
víceprezident

Ing. Martin Pavliš
člen

Václav Hon
člen

Ing. Hana Bláhová
členka

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník