Asociace českých nábytkářů

AČN: KOLIK SE U NÁS V LOŇSKÉM ROCE VYROBILO NÁBYTKU?

31. 5. 2024   5/24  

Asociace českých nábytkářů zveřejňuje potvrzené statistické údaje za rok 2023. Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady, které se samozřejmě nevyhýbají ani Evropské unii a České republice. Současná situace v Německu se samozřejmě výrazně dotýká ekonomiky v ČR a tím i nábytkářského průmyslu.  Nyní je potvrzeno, že se v roce 2023 oproti roku 2022 u nás prodalo o něco méně nábytku. Nicméně tento pokles nebyl nijak dramatický. Co do výše útraty, Češi nakupují nábytek v podobné míře jako uplynulých letech s výjimkou roku 2020, kdy svět zasáhla nákaza viru covid 19. Hodnota vyrobeného nábytku v loňském roce poklesla oproti roku 2022 i roku 2021. Výroba nábytku u nás dosáhla hodnoty 51,45 mld. Kč. Jedná se o pokles v hodnotě 1,38 mld. Kč oproti roku 2022. Zároveň se snížila hodnota importu v porovnání s léty 2022 i 2021. Meziroční propad mezi léty 2022 a 2023 je o 2,13 mld. Kč. Mnohem více ovšem utrpěl export nábytku z ČR. Hodnota exportu za rok 2023 v porovnání s hodnotou za rok 2022 poklesla o 3,31 mld. Kč. V porovnání let 2023 a 2021 je pokles exportu o 2,74 mld. Kč. Hodnota exportu za rok 2023 je 36,83 mld. Kč. Výrobní firmy v ČR exportují dražší a kvalitní nábytek, zejména na vyspělé trhy EU. V roce 2023 to bylo v tomto pořadí: Německo, Nizozemí, Francie, Slovensko. Trh USA se z hlediska exportu nábytku propadnul na osmé místo za Polsko.

Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal sice pokles, ale nijak dramatický. Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi úspěšný výsledek, který jasně dokládá schopnosti tuzemských firem vyrábět konkurenčně schopný a na vyspělých trzích žádaný nábytek s vysokou přidanou hodnotou.  Ze statistických dat vidíme, že dynamika spotřeby nábytku u nás klesla jen mírně. Ačkoliv sdělovací prostředky v průběhu roku informovaly o značných propadech prodejů, v celkové sumě prodejů se takto výrazné poklesy neprojevily. Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18 mld. Kč. Do ČR se dováží především levnější nábytek, ale není tomu tak samozřejmě ve všech případech. Největší importéři nábytku jsou zejména velké maloobchodní řetězce a velcí internetoví prodejci. Největší podíl importu nábytku do ČR přichází z Polska, Německa a třetí je Čína. S výrazným odstupem pak následuje Itálie, Slovensko, Rakousko.

Související články