Asociace českých nábytkářů

PROFIL NÁBYTEK SLAVÍ 30 LET!

28. 3. 2024   3/24  

Společnost PROFIL NÁBYTEK a.s. píše již třicetiletou historii. V roce 2020 se přestěhovali do nových prostorů z města na okraj. Zde novou halou zvelebili zanedbaný brownfield v blízkosti vlakového nádraží. To předznamenalo další etapu ve vývoji firmy. Jednak tento krok umožnil v podstatě komplet nahradit staré výrobní technologie za nové. Celý provoz je koncipován tak, aby byl díky moderním technologiím co nejvíce soběstačným, ve smyslu využívání rekuperační energie, spalováním zbytkového materiálu skrze vysokoteplotní kotel. V plánu je i brzká výstavba solárních panelů. Společnost PROFIL NÁBYTEK vykazuje téměř nulové emise.
 
Moderní výrobní technologie, jako jsou automatický "chaotický sklad", nová počítačem řízená formátovací pila, moderní olepovací linka pro nábytkové hrany, nové CNC stroje, jež umožňují zpracování atypických tvarů, výrazně zefektivnily celý výrobní proces. To vše zvyšuje konkurenceschopnost výrobce. Díky těmto investicím PROFIL NÁBYTEK úspěšně zrealizovali mnoho prestižních a náročných zakázek. Příkladem mohou být interiéry pro ČEZ Alpha Praha, anebo zakázka na vybavení kanceláří Národního filmového archivu, jež jsou tvořeny především novější, designově nadčasovou a povězme neokoukanou nábytkovou řadou TAK.

Související články