Nacházíte se: AČN > Novinky

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

21. 12. 2022    AČN vítá zrušení povinných lékařských prohlídek v zaměstnání

Zpět do archivu

Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 21.12.2022,
AČN velmi vítá zrušení povinných lékařských prohlídek v zaměstnání.


Známe řadu příkladů z praxe dokazující zbytečnost a rozbujelou byrokracii ve výkonu povinných lékařských prohlídek v zaměstnání. Morálním problémem současného systému je i přenášení nákladů za lékařskou péči pro zaměstnance na zaměstnavatele. Prevence i péče o své zdraví je výhradní starost každého jednotlivce. Nicméně i přesto je potřeba zdůraznit, že se velmi často jedná o běžnou rutinní byrokracii, která pouze podnikateli zvyšuje náklady bez jakékoliv přidané hodnoty. 

Přinášíme konkrétní případ majitele středně velké nábytkářské firmy, který uvedl: „Do firmy nám nastoupil nový zaměstnanec. Absolvoval lékařskou prohlídku s výsledkem schopen vykonávat manuální práci ve výrobě nábytku. Po odpracování jednoho dne již zaměstnanec druhý den nepřišel a nastoupil na několikaměsíční léčení. Zaměstnavatel byl nucen za prohlídku u lékaře zaplatit několikatisícový poplatek“.  Přidaná hodnota takového zaměstnance je jednoznačně záporná. Prohlídka, která měla problém odhalit zcela selhala. A jsou to v podstatě všichni zaměstnanci v dané firmě, kteří se museli „složit“ na zdravotní prohlídku daného pracovníka. Případů, že proběhne zdravotní lékařská prohlídka a následně si to zaměstnanec s prací rozmyslí, známe celou řadu. Pokud se takových případů nastřádá několik za měsíc, je to vskutku za celý rok pěkná sumička!

Další velmi důležitý fakt svědčící o správnosti záměru zrušit povinné lékařské prohlídky v zaměstnání je, že v různých místech naší země nejsou dostupní lékaři, kteří by je prováděli. Prezident AČN a zároveň jednatel výrobní firmy Wiesner-Hager Bohemia říká: „nejsou dostupní lékaři s předepsanou kvalifikací „pracovní lékařství“. Každý „obvoďák“ to dělat nemůže. Například my, Wiesner-Hager Bohemia s výrobním závodem v Humpolci, máme nejbližší takovou lékařku až v Pelhřimově. V Humpolci není ani jeden. Ne že by byl a nebral pacienty. Prostě není. Tedy jestli by nám zaměstnavatelům chtěl stát něco nařídit, ať se postará o to abychom to mohli i splnit. Za přiměřených nákladů a úsilí“.

Kuriózní je i povinnost držitelů řidičských průkazů chodit k lékaři kvůli tomu, aby v práci mohli řídit služební vůz. A to i zaměstnanci z kanceláře, kteří jedou služebním vozem pouze příležitostně. Jaký je asi rozdíl v řízení soukromého a služebního vozu? V minulosti se vyskytly případy, kdy se zaměstnanci, kteří s prohlídkou nesouhlasili o tuto povinnost i soudili. Zaměstnavatelé byli mezi dvěma mlýnskými kameny… Povinné zdravotní prohlídky v minulosti negativně dopadaly na brigádníky, kteří jsou v nábytkářském průmyslu též potřební. Zrušení povinných lékařských prohlídek v zaměstnání tedy přivítají jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.


...návrat zpět

Zpět do archivu