Nacházíte se: AČN > Novinky

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

13. 06. 2022    Dne 15.6. Současnost a budoucnost lesnictví a zpracování dřeva

Zpět do archivu

Aktuálně se v lesnictví a zpracování dřeva diskutuje surovinová politika dřeva ve vazbě na dramatickou energetickou 
situaci a ekologii ze změn klimatu. 
→ Jaké jsou možnosti řešení exportu a nedostatku dříví pro zpracovatele v ČR?
→ Jak vyřešit riziko změny druhové skladby porostů z 90% závislosti zpracovatelů na smrku
→ Seminář představí zatím nikde nepublikovaná data a jejich interpretaci na horizontu vývoje do roku 2035


...návrat zpět

Zpět do archivu