Nacházíte se: AČN > Novinky

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

30. 08. 2021    neférové podpory poškodí nábytkáře!

Zpět do archivu

Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 30.8.2021, neférové podpory křiví trh a ohrožují české podnikatele… 

AČN důrazně odmítá zvýhodňování nadnárodních podnikatelských subjektů na úkor českých podnikatelů v Česku! Navíc v odvětvích jejichž perspektiva je krajně nejistá. Neúměrně vysoká podpora do montoven zaplacená z daní subjektů, které v ČR dlouhodobě působí, poškozuje tradiční české podnikatele včetně výrobců nábytku. AČN vyzývá všechny politiky napříč politickým spektrem – zastavme budování montoven!

AČN již 29.7.2021 zaslala svůj nesouhlasný postoj ministrovi Havlíčkovi. Vyjadřuje tímto i své obavy o pokřivený trh práce. Tím, kdo na takovýto přístup z dlouhodobého hlediska doplatí budou čeští zaměstnanci. Utrpí státní kasa. Pro řadu českých subjektů to může znamenat existenční ohrožení. Podle MPO by měla vzniknout tzv. „gigafactory“ jako subdodavatel automobilového průmyslu. Tato výrobna nebo výrobny by mohly od státu získat pobídku až do výše jedné pětiny nákladů. Takovýto přístup je extrémně nefér.

V první fázi budou tyto výrobny přetahovat zaměstnance z jiných odvětví, a to za peníze, které tradiční subjekty zaplatily a platí na daních. Je snadné si domyslet, že s takovouto podporou bude pro kolos značné velikosti snadné přeplatit své zaměstnance, aby je přetáhl z jiných odvětví. Zaměstnanci si však vyšší platy nebudou užívat dlouho. Jakmile se situace uklidní, tradiční zaměstnavatelé z trhu zmizí, sníží se i platy těchto zaměstnanců… To v případě, že takovéto „gigafactory“ český stát poskytne podporu mnoha desítek miliard korun zaplacených z daní subjektů, které v ČR desítky let podnikají a poctivě platí daně. Takový přístup je plivnutí do tváře všem těmto podnikatelům. 

V dopise ministrovi Havlíčkovi AČN uvedla: Dovolujeme si tímto vyjádřit svůj nesouhlas s masivní podporou výstavby další „montovny“, která bude chrlit výrobky pro nadnárodní značky s mizivou přidanou hodnotou. Jedná se o podnik nesmírně rizikový, jelikož vůbec není jisté, zda elektromobily jsou skutečně budoucností nebo slepou uličkou v hledání alternativních pohonů. Stejně tak je velmi sporný ekologický dopad elektromobility. Z těchto důvodů si dovolujeme vyzvat ke zvážení masivní podpory. 

Jsme názoru, že podpora jiných oborů by z ekonomického hlediska byla prospěšnější. Finance ušetřené na podpoře gigatovárny by bylo možné použít na podporu designu, vývoje a obecně podporou malého a středního podnikání a tím přispět ke zvýšení přidané hodnoty generované českými firmami. Případně mohou úspory vést ke snížení daňové zátěže. Je nám ovšem jasné, že malé a střední podnikání není reprezentováno takovýmito gigantickými stavbami a podpora desítek firem vyžaduje vyšší administrativní kompetence státních zaměstnanců než podpora jedné gigatovárny.

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů


...návrat zpět

Zpět do archivu