Nacházíte se: AČN > Novinky

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

23. 04. 2021    TZ AČN pět týdnů dovolené

Zpět do archivu

Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) 
ze dne 23.4.2021, 
návrh pěti týdnů dovolené sníží konkurenceschopnost a zvedne nezaměstnanost.

Návrh na zavedení povinných pěti týdnů dovolené přinese podnikatelům ve výrobě nábytku velké problémy. Je zcela triviální si domyslet, že tyto problémy dopadnou i na zaměstnance. Bude se jednat o značnou ztrátu konkurenceschopnosti našich podniků a jedinou možnou reakcí majitelů firem bude snížení nákladů. Pro každého zákazníka je cena důležitá. Argumentace, že nově je v ceně nábytku i cena za dovolenou navíc, bude extrémně složitá…     

Návrhy na změnu zákoníku práce a vložení úpravy o povinnosti pětitýdenní dovolené jsou skutečným hazardem s konkurenceschopností nábytkářských firem. Je zcela zjevné, že současný systém, kdy je zcela na podnikateli (respektive majiteli), zda svým zaměstnancům zaplatí dobrovolně týden navíc, funguje. Může se klidně stát, že se podnikatel rozhodne zaplatit i dva týdny navíc. To je naprosto legitimní rozhodnutí a je zcela na vůli podnikatele, případně je předmětem kolektivního vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Faktor kolektivního vyjednávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bývá stále častěji politiky ze všech politických spekter opomíjen. Tendence politiků přebírat moc nad ekonomickým chováním firem, ovšem nepřenáší odpovědnost za tyto rozhodnutí. Odpovědnost za tato politická rozhodnutí ponesou právě podnikatelé. Vyšší míra regulace nám holt blahobyt nepřinese. Je zcela evidentní, že tuto skutečnost si musíme všichni uvědomit. Pokud pracujeme méně, musíme počítat s tím, že dostaneme méně zaplaceno. Je to poměrně jednoduchá rovnice, kterou může ovlivňovat digitalizace, automatizace a robotizace. Lidská práce bude vždy klíčovým faktorem pro odměňování. Pokud se délka naší práce zkrátí, těžko si můžeme myslet, že to nebude mít vliv na naše příjmy. 

Nábytkářský průmysl se i přes nepřízeň způsobenou koronavirem v loňském roce úspěšně rozvíjel. Skvělých výsledků dosáhnul zejména díky exportu kvalitního a dražšího nábytku. V České republice se v loňském roce vyrobilo nábytku za 48,5 miliardy korun a export činil 33,57 miliardy korun. To je skvělý výsledek, přihlédneme-li ke složité koronavirové situaci, kdy byly po dobu několika týdnů zavřeny hranice. 

AČN v únoru letošního roku provedla průzkum, jak by se firmy vyrábějící nábytek vyrovnaly s platností návrhu pětitýdenní dovolené. Pětitýdenní dovolená by přinesla tak výrazné zdražení vyráběného nábytku, že je velkou otázkou, zda by taková cena byla pro zákazníky přijatelná. V některých případech by podnikatelé museli propočítávat smysl podnikání a zvažovat počínání správného hospodáře v souladu se zákonem. Úvaha srovnávání s ekonomickou produktivitou v Německu je naprosto zcestná. Produktivitu Německa nemáme a dlouho mít nebudeme. O tom, že s Německem nemá cenu se srovnávat ukazuje i současná politická diskuse okolo kurzarbeitu. Veškeré návrhy kurzarbeitu předkládané ve sněmovně jsou bohužel německému vzoru na hony vzdálené. 

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů
 


...návrat zpět

Zpět do archivu