Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
24.9.2013  Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 23.9.2013


Asociace českých nábytkářů je profesní oborová organizace, zastřešující celý obor výroby nábytku. Asociace podporuje soutěž SUSO a jejímu 17. ročníku poskytuje v oboru „truhlář“ záštitu. Prezident s tajemníkem Asociace českých nábytkářů, předali 20.9. na slavnostním vyhlášení, šesti účastníkům soutěže, učňům v oboru truhlář, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě, ocenění za Asociaci českých nábytkářů. Asociace českých nábytkářů zároveň ocenila čestným uznáním za pedagogický přínos učitele, který vítězný tým dovedl do finále.

Kdo z nás si někdy nepovzdechl nad úrovní řemesla v Čechách? Ať už právem nebo neprávem! Důvodů může být samozřejmě celá řada a jako profesní organizace máme zájem přicházet s návrhy, které přinesou zlepšení. Řešení však bohužel nebývají černobíle jednoduchá.

Jaký je ovšem trend v naší společnosti? Rostoucí nezaměstnanost, přesun výroby do zemí s nižší pracovní silou atd. A řešení? Řešením může být precizně a kvalitně odváděná práce. Práce, na níž je vidět nejenom lidská zručnost, ale i přemýšlení a cit pro detail. A to jsou aspekty, které se soutěž SUSO snaží vyzdvihnout. Snaží se ukázat schopné a nadějné učně, kteří mohou být základem příštích šikovných a schopných řemeslníků. Řemeslníků, kteří budou úspěšní v celosvětové, globální konkurenci!

Je tomu skutečně tak, že již nyní se začíná ukazovat nedostatek schopných řemeslníků? Ano, ale je nesmírně důležité podtrhnout ono slovo schopných.

Tabulka umístění truhlářských týmů:
1. Místo: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
2. Místo: SPŠ stavební Valašské Meziříčí
3. Místo: SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec

Je zřejmé, že naše mladé vítěze čeká ještě dlouhá profesní cesta, než dozrají do úrovně opravdových mistrů. Držme jim palce!

Velký dík, za celý obor patří panu Otto Šimčíkovi, který je učitelem na SŠ nábytkářská a obchodní Bystřici pod Hostýnem. Je určitě na místě říci, že díky ochotným a nadšeným pedagogům, se nám daří hledět do budoucnosti s optimismem. Ti, kteří mají co předat příštím generacím a činí tak, je zapotřebí povzbudit v jejich snažení a poskytnout jim co nejlepší podmínky. Vždyť kvalitní vzdělání a řemeslo jsou předpoklady pro příští konkurenceschopnost našeho průmyslu.

O Soutěžní přehlídce stavebních řemesel SUSO:
SUSO je nekomerční projekt, který již sedmnáctým rokem nabízí žákům stavebních oborů porovnat si své odborné znalosti a praktické dovednosti. Soutěž pořádá již od roku 1996 veletržní společnost ABF, a. s., která dlouhodobě organizuje veletrhy a akce zaměřené na obor stavebnictví. Za 17 let trvání projektu se ho zúčastnilo více než 4 000 žáků z českých, slovenských, německých, maďarských a polských škol. Každoročně se přihlásí průměrně 230 soutěžících ze 72 škol. Letos v rámci SUSO poprvé proběhlo postupové kolo i na Slovensku. Více na www.suso.cz

Tisková zpráve ke stažení zde:
tisková zpráva.doc
  tisková zpráva.doc