Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
30.3.2023  Statistická příloha TZ AČN ze dne 30.3.2023


Statistická příloha tiskové zprávy Asociace českých nábytkářů ze dne 30.3.2023.


Asociace českých nábytkářů zveřejňuje potvrzené statistické údaje za rok 2022. Již několik let panuje na globálních trzích nejistota a obavy ohledně dalšího ekonomického vývoje. Trh s nábytkem v České republice nestojí stranou. Naopak. Jedná se o trh velmi otevřený, a to jak exportu, tak importu. Evropská unie nestanovuje žádná dovozní cla na nábytek ze třetích zemí. Je ovšem potřeba zmínit, že veškerý dovážený nábytek by měl respektovat tuzemskou legislativu.

Snížila se dynamika obchodu s nábytkem, ale hodnota vyrobeného nábytku v loňském roce zaznamenala další rekord, a to 52,83 mld. Kč. Jedná se o nárust 0,83 mld. Kč oproti roku 2021.  Zároveň se ovšem navýšila hodnota importu na 30,31 mld. Kč. Exportní hodnota narostla na 40,14 mld. Kč. Výrobní firmy v ČR exportují dražší a kvalitní nábytek, zejména na vyspělé trhy EU, a to v tomto pořadí: Německo, Francie, Slovensko, Nizozemí. Trh USA se z hlediska exportu nábytku propadnul na páté místo.


Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další růst v řadě, a to je rozhodně důležitý faktor. Ze statistických dat vidíme, že dynamika spotřeby nábytku po poklesu v roce 2020 a poměrně prudkém vzpamatování v roce 2021 se nyní mírně přibrzdila. Nárůst spotřeby zde je, ale je poměrně mírný. Je to dáno zejména omezením investic a zpomalením prodejů v řetězcích i u internetových prodejců. Týká se to zejména nejlevnějšího nábytku. Dokládá to údaj o importu nábytku. Import nábytku sice zaznamenal další růst na hodnotu 30,31 mld. Kč, ale oproti roku 2021, kdy byl import 29,8 mld. Kč je to nárůst mírný. Přičemž největší importéři nábytku jsou zejména velké maloobchodní řetězce a velcí internetoví prodejci. Největší importéři jsou Polsko, Německo a třetí je Čína. S výrazným odstupem pak následuje Itálie, Slovensko, Rakousko. 

Podíl importu na tuzemské spotřebě nábytku v loňském roce poprvé v historii poklesnul. Klesl ze 70,57 % v roce 2021 na 70,49 % v roce 2022. Až další léta ukáží, zda se jedná o změnu trendu nebo zda se jedná o jednorázový výkyv spojený se současnou nejistotou. Mírně se tedy zvýšil tržní podíl českých výrobců nábytku na našem trhu a činil tedy 12,69 miliard Kč. Je důležité sledovat přidanou hodnotu nábytku vyráběného v České republice. Uvedené výsledky podtrhují i data týkající se exportu. Zatímco v roce 2021 vyvezli čeští výrobci nábytek za 39,57 mld. Kč, a hodnoty exportu v letech před rokem 2021 poměrně prudce rostly, tak v roce 2022 se český export nábytku ustálil na 40,14 mld. Kč. Jedná se o stále vynikající exportní výsledky, ale data ukazují určité ochlazení.

Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

 
Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.doc
  soubor1.doc  
soubor2.pdf
  soubor2.pdf  
soubor3.pdf
  soubor3.pdf