Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
05.12.2022  TZ AČN 5.12.2022, současné odbory nepodporují zaměstnance s nejnižšími příjmy


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 5.12.2022, 
současné odbory nepodporují zaměstnance s nejnižšími příjmy.

AČN dlouhodobě kritizuje systém zaručených mezd, který způsobuje, že zvýšení těch nejnižších platů způsobí automatické zvednutí všech platů ve firmě. To je ze sociálního pohledu rozhodně špatně. Zatímco pracovníci s vyššími příjmy několik stokorun oželí, zaměstnanci s minimální mzdou počítají každou korunu zcela jinak. S příchodem nové evropské legislativy zaručující minimální mzdu by současný systém byl pro mnoho podniků v České republice doslova likvidační. AČN souhlasí s plánem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zrušení systému zaručených mezd! Systém zaručených mezd výrazně znevýhodňuje české výrobce nábytku, protože takovýto systém v žádné jiné zemi EU neexistuje!

Mzdy musí odrážet přínos pracovníka pro firmu ve které pracuje. Žádný jiný zřetel mzda obsahovat nesmí. A je pouze na podnikateli, jak vysokou mzdu bude svým zaměstnancům vyplácet. S výjimkou těch, kteří jsou na nejnižším stupni platového ohodnocení, a právě pro ně zákonodárci ustanovili minimální mzdu. Tyto fakta snad nelze zpochybňovat. Nicméně pro podnikatele nebo manažera, který se rozhoduje o zvýšení těch nejnižších výplat je nesmírně složité zohledňovat záměry firmy a přístupy správného hospodáře. Pokud s každým zvýšením mzdy manipulačního dělníka nebo uklízečky o několik stovek hrubého musí přidat několik tisícovek nebo i desítek tisíc managementu firmy. A to už hospodařením celé firmy zahýbá…

Odboráři nechtějí akceptovat snahu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) oddělit minimální mzdu od zaručených mezd, tak aby se od ledna zvýšila jen minimální a zaručená mzda pro 8. skupinu prací. Současný přístup odborů je nesolidární s těmi, kdo mají nejnižší mzdy a lidsky ho lze jen těžko pochopit. Ano, za vším je politika, ale nebylo by pro odboráře lepší v této otázce rozumně ustoupit a ukázat svou lidskou tvář? 

Asociace českých nábytkářů je prakticky od svého vzniku v roce 1997 partnerem pro jednání s odbory v nábytkářském průmyslu. V minulosti byla podepisována kolektivní smlouva vyššího stupně. Od roku 2011 má Asociace českých nábytkářů podepsanou dohodu o sociálním dialogu v odvětví nábytkářského průmyslu v České republice. Asociace českých nábytkářů se také od roku 2005 pravidelně účastní sociálního dialogu v celoevropském měřítku a pravidelně se zúčastňuje zasedání na Evropské komisi, kde partnerem je evropská odborová organizace EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers) pod kterou spadá i evropský nábytkářský průmysl.

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.pdf
  soubor1.pdf