Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
20.9.2022  Tisková zpráva AČN 20.9.2022 statistiky For Interior


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ke statistickému výhledu ekonomických výsledků oboru výroby nábytku za letošní rok ze dne 20.9.2022.


Asociace českých nábytkářů zveřejňuje odhad statistických údajů za rok 2022. Jedná se o dopočet podle výsledků prvního pololetí a simulaci za předpokladu, že druhé pololetí zaznamená stejný vývoj, jako to první. Z tohoto pohledu předpokládáme další růst hodnoty produkce nábytku v letošním roce a to na 53,8 mld. Kč. Výrazně slabší nárůst zaznamená podle naší simulace export a to z 39,57 mld. Kč v roce 2021 na 40 mld. Kč v letošním roce. Podobné zpomalení pozorujeme i u importu nábytku, a to z 29,8 mld. Kč na 31,2 mld. Kč.

Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal v prvním pololetí další růst v řadě. To je pro české nábytkáře zajisté pozitivní zpráva. Vhledem k růstu cen vstupů se ovšem promítají tyto ceny i do cen výsledných produktů, a to sice nejenom nábytku, ale i do služeb s nábytkem spojených. Jedná se především o montážní práce spojené s instalací nábytku, jeho převoz, ale i další položky, jako třeba pojištění a podobně. Zmíněný výkon, ovšem podle odhadů AČN, není způsoben vyšší výrobou, ale promítnutím zvýšených cen vstupů do finálního nábytku i nábytkových dílců, tedy zdražením nábytku. Pozitivní zprávou je očekávané posílení českých firem na tuzemském trhu s nábytkem a to o 1,37 mld. Kč na předpokládaných 13,8 mld. Kč.

Negativním faktem je údaj vyjádřený v grafu pod názvem „podíl salda zahraničního obchodu na celkové produkci v %“. Tento údaj vyjadřuje procentuální podíl z v tuzemsku vyrobeného nábytku, který je exportován. Tento poměr exportu českých výrobců by v letošním roce měl klesnout na 16,36 % (export-import)/produkce. Pojmem čeští výrobci máme na mysli podniky, které v tuzemsku vyrábí. Je velmi zřetelné, že dynamika exportu v letošním roce výrazně klesá. Je to dáno zpomalením na západních evropských trzích. V tuzemsku je vývoj nákupů nábytku (spotřeba) stále rozjetý, i když z trhu máme signály o zpomalení. Očekáváme navýšení spotřeby oproti loňskému roku o 2,77 mld. Kč, tedy na konečných 45 mld. Kč. Nicméně i zde je potřeba brát v úvahu inflaci a růst cen. Vyjádření je v korunách, nikoliv v kusech prodaného nábytku…

Tomu koneckonců odpovídá i zpomalení dynamiky importu. Růst importu již není tak silný jako v uplynulých letech. Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko, které v prvním pololetí 2022 dovezlo do ČR nábytek za 3,9 mld. Kč následuje Německo s 3,8 mld. Kč, třetí je Čína s 3,1 mld. Kč. Naopak největší podíl exportu cílí do Německa, což činí v prvním pololetí 2022 7 mld. Kč, následuje Francie s 1,5 mld. Kč, Slovensko s 1,4 mld. Kč a USA 1,36 mld. Kč. 

Dnešním dnem startuje čtrnáctý ročník ocenění NÁBYTEK ROKU 2023. Právě tento ročník přináší výraznou změnu. Již nebude zasedat hodnotitelská komise, ale bude dán širší prostor odborné veřejnosti. Oslovíme desítky odborníků v oboru výroby nábytku, tvůrců interiérů, designérů a dalších, kteří budou mít možnost svým hlasem zvolit VÍTĚZNÝ VÝROBEK i další oceněný nábytek. Hlasování bude probíhat elektronicky na www.nabytek-roku.cz . Uzávěrka pro přihlašování je stanovena na 15.01.2023. Dne 25.1.2023 bude hlasování ukončeno. 

    
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.


Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.pdf
  soubor1.pdf  
soubor2.pdf
  soubor2.pdf