Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
01.6.2022  TZ AČN 1.6.2022 nábytek vyrobený výrobci, kteří porušují lidská práva na trh EU nepatří


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 1.6.2022, 
nábytek vyrobený výrobci, kteří porušují lidská práva na jednotný trh Evropské unie nepatří!


Evropská komise otevírá diskusi o nové legislativě, která efektivně znemožní dovoz produktů vyrobených „nucenou prací“. AČN uvítá, pokud mezi sledovanými produkty bude i nábytek. Přitom nábytku z potenciálně problematických území se jenom do České republiky doveze každý rok za miliardy korun.

Evropská komise otevírá legislativní iniciativu s cílem nalézt nástroj, který pomůže efektivně potírat umisťování výrobků vyrobených nucenou pracovní silou na trhu EU (zákaz prodeje). Zákaz by měl zahrnovat jak domácí výrobky z EU, tak importované produkty. Záměr je vytvořit nový nástroj založený na mezinárodních standardech a spojit existující horizontální a sektorové iniciativy EU. Již na 2. června je zorganizována cílená konzultace, jejímž cílem je shromáždění názorů evropských sektorových sociálních partnerů. AČN se Evropské komisi vyjádří do 14. června, kdy je stanoven konečný termín pro zaslání písemných vyjádření.

Pro informaci uvádíme, že v roce 2021 byl do České republiky dovezen nábytek v hodnotě 29,800.285 miliard Kč. Z toho činí 5,455.831 miliard Kč import z Číny, včetně problematického Hong Kongu nebo vysoce rizikového Sin-ťiangu, kde žijí utlačovaní Ujguři. Pro názornost uvádíme, že Rada EU vydala 22. března 2021 ve 12:50 tiskovou zprávu: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/ 
„EU uložila další sankce za závažné porušování lidských práv po celém světě: Mezi porušení, na něž se Rada dnes zaměřila, patří rozsáhlé svévolné zadržování Ujgurů v čínském Sin-ťiangu,...“

Import nábytku v loňském roce činil 345.816 milionů Kč z Vietnamu. Přičemž Člověk v tísni uvádí: Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete/vietnam  
„Vietnam je jednou z nejméně svobodných zemí a situace se zhoršuje od nástupu nového politického vedení v roce 2016. Všechny složky moci jsou kontrolovány Komunistickou stranou a opakovaně zde dochází k potlačování politických a občanských práv.  Svoboda slova a přístup k informacím jsou znemožňovány cílenou cenzurou. Aktivisté či jednoduše obyčejní lidé, kteří se snaží o zveřejňování informací o pravém stavu společnosti či o případech korupce, jsou zastrašováni a vězněni. Často se jedná o nezávislé bloggery, novináře a aktivisty“. 

Import nábytku z Turecka byl v roce 2021 275.638 milionů Kč. Přičemž Turecko má v oblasti výroby nábytku a jeho exportu do Evropské unie skutečně velký potenciál. https://advokatnidenik.cz/2021/02/01/eslp-v-porusovani-lidskych-prav-vede-turecko-cesi-si-stezuji-na-delku-procesu/ 
„Pokud jde o verdikty Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), bylo v posledních více než 60 letech Turecko státem, který z evropských zemí nejvíce porušoval lidská práva. Dalšími státy, ve kterých byla v letech 1959 až 2020 nejčastěji porušována lidská práva, jsou Rusko, Itálie, Ukrajina a Rumunsko“.

Je tedy patrné, že dodržování lidských práv a nucená pracovní síla nejsou problémem pouze třetích zemí, ale jsou problémem i některých zemí v rámci Evropské unie. Pro českého zákazníka je zde již několik let velmi užitečné vodítko, jak se vyhnout problematickému nábytku i problematickým firmám, a to využít vyhledávač prověřených firem, které jsou vázány morálním kodexem podnikatele ve výrobě nábytku www.nabytek-jistota.cz ! 

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.pdf
  soubor1.pdf  
soubor2.doc
  soubor2.doc