Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
08.4.2022  TZ AČN 8.4.2022 Odmítnutí EK českého kurzarbeitu bude správné


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 8.4.2022, 
český návrh zákona o kurzarbeitu je paskvil, uvítáme odmítavé rozhodnutí Bruselu.


AČN dlouhodobě kritizuje koncept českého kurzarbeitu ve formě, jak jej schválila bývalá poslanecká sněmovna. AČN žádá, aby zákon o kurzarbeitu byl u nás stejný jako je v německy mluvících zemích, tedy v Německu a Rakousku. Odmítáme „cestu českých kliček“, kdy se v principu jedná pouze o zmatení názvu. Jedině kurzarbeit fungující na německém konceptu může být funkční a nekřivit trh… Přesně tak začínala naše tisková zpráva na začátku letošního roku. Nyní máme informace o přípravě písemného odmítnutí z Evropské komise. A to přesně z těch důvodů, proč AČN návrh zákona od počátku odmítá. Spuštění čerpání v rámci kurzarbeitu nesmí být za žádných okolností politickým rozhodnutím!

Proč je zmíněné politické rozhodnutí pro spuštění čerpání námi tolik kritizované? Jednoduše proto, že politické rozhodnutí je vždy činěno tak, aby bylo co nejvíce viditelné a zasáhlo co největší šíři voličů. Je zcela zřejmé a logické, že takové rozhodnutí v praxi evidentně povede k poškození podnikatelů méně viditelných odvětví. A s tím samozřejmě i zaměstnanců pracujících v těchto oborech. Prostředky jsou vždy limitované a neexistují nevyčerpatelné zdroje. Nelze vyhovět všem, ale pouze těm, kteří budou v krátkodobém pohledu příštích voleb ochotni toto gesto vrátit. A je lhostejné, o jakou stranu politického spektra se jedná.    

V mnohých případech je vhodné a pro ekonomiku země výhodné použít kurzarbait. Ovšem kurzarbeit v takové podobě, jak jej známe v německy mluvících zemí, kde také dlouhá léta úspěšně funguje. Hlavním problémem české cesty kurzarbeitu je cílenost podpory. V německy mluvících zemích to jsou i jednotlivé firmy, které mohou podporu čerpat. V českém návrhu toto není ošetřeno a návrh je po právu Evropskou komisí kritizován, respektive odmítnut. Navíc fakt, že politici rozhodnou o čerpání a následně se čerpá se ze státního rozpočtu je jednoznačně špatně. Je zřejmé, že nesmí docházet k porušení pravidel unijní hospodářské soutěže. Veškerá legislativní podpora zavedená jednotlivými členskými státy, musí být notifikována Evropskou komisí. Německo v minulosti získalo od Evropské komise svolení. Od té doby tam kurzarbeit kontinuálně funguje. Pokud přijde Česká republika se stejně strukturovaným zákonem, je více než pravděpodobné, že komise takovýto zákon notifikuje.

Česká republika bude mít od Evropské komise jasnou odpověď, že návrh zákona nevyjadřuje, kterým podnikům a jakým způsobem bude stát pomáhat. AČN vyzývá naši politickou reprezentaci, aby připravila nový návrh zákona o kurzarbeitu, přesně podle německého vzoru. Hlavní věc je, nevymýšlet české cestičky! Klíčové pro správně fungující kurzarbeit jsou jasná a předem daná nastavení parametrů pro čerpání. Na základě těchto parametrů se kurzarbeit aktivuje.

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor2.pdf
  soubor2.pdf