Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
28.1.2022  TZ AČN 28.1.2022, omikron ukazuje chybějící zákon o kurzarbeitu německého typu


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 28.1.2022, 
problémy způsobené omikronem ukazují na chybějící zákon o kurzarbeitu německého typu.


AČN dlouhodobě kritizuje koncept českého kurzarbeitu ve formě, jak jej schválila bývalá poslanecká sněmovna. AČN žádá, aby zákon o kurzarbeitu byl u nás stejný jako je v německy mluvících zemích, tedy v Německu a Rakousku. Odmítáme „cestu českých kliček“, kdy se v principu jedná pouze o zmatení názvu. Jedině kurzarbeit fungující na německém konceptu může být funkční a nekřivit trh. Příkladem potřeby takového zákona může být i současná vlna onemocnění covid 19 ve variantě omikron.

Sdělovací prostředky informují o problémech v městských hromadných dopravách i v jiných dopravních sítích způsobených značným počtem pracovníků nakažených omikronem nebo nucených zůstat v izolaci či karanténě. Takovéto případy se ovšem vyskytují i v různých průmyslových podnicích. Pokud nemohou do práce nastoupit klíčoví zaměstnanci, firma se rázem ocitá v nezáviděníhodné situaci. Odběratelé tlačí na termíny, vázne distribuce i plynulé dodávky potřebného materiálu pro výrobu. Výrobní firmy se tak ocitají v ohrožení sankcemi a samotní manažeři mají jen velmi málo možností, jak situaci řešit.

A právě v takových situacích by bylo v mnohých případech vhodné použít kurzarbait. Ovšem kurzarbeit v takové podobě, jak jej známe v německy mluvících zemí, kde také dlouhá léta úspěšně funguje. Tak, jak je zákon o kurzarbeitu postaven v návrhu v České republice bude velmi těžko použitelný. Jedním z hlavních problémů české cesty je cílenost podpory. V německy mluvících zemích to jsou i jednotlivé firmy, které mohou podporu čerpat. V českém návrhu se počítá s čerpáním pro celá odvětví. Tedy, že politici rozhodnou o čerpání a čerpá se ze státního rozpočtu. A to je jednoznačně špatně.

Klíčové pro správně fungující kurzarbeit jsou jasná a předem daná nastavení parametrů pro čerpání. Na základě těchto parametrů se potom v německy mluvících zemích kurzarbeit aktivuje. Kurzarbeit v německy mluvících zemích tedy může čerpat třeba i jen jedna firma a spuštění kurzarbeitu není politické rozhodnutí.

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.pdf
  soubor1.pdf