Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
28.6.2021  TZ AČN 28.6.2021 minimální mzda


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 28.6.2021, 
Ovlivní minimální mzda konkurenceschopnost nábytkářů? 

Každá mzdová úprava ovlivňuje konkurenceschopnost v podnikání. Diskuse tzv. tripartity a forma výstupů, jak informují média a politici ovšem zamlčuje podstatný fakt! Nejde o několik desítek tisíc lidí s nejnižšími mzdami. Tam rozhodně konkurenceschopnost ohrožená není! S každým zvýšením minimální mzdy ovšem musí podnikatelé přidat všem svým zaměstnancům. Proč? Na vině je český právní unikát, který v jiných zemích neznají. Jedná se o institut tzv. „zaručené mzdy“. 
AČN vyzývá všechny politiky napříč politickým spektrem – „zrušme zaručenou mzdu“! S potenciálním příchodem nové evropské legislativy o Evropské minimální mzdě dostanou české firmy do nevýhodné situace! 


Je zřejmé, že každý člověk na světě má své hranice, které vymezují, co si může nebo nemůže koupit.  Cena je vždy důležitá. A je to právě cena, která vymezuje, kterou službu nebo výrobek si můžeme nebo nemůžeme dopřát. Hranice má každý z nás postavené různě. A stejné je to s cenou práce. Pro podnikatele je extrémně složité v případě změny minimální mzdy reagovat. Musí veškeré mzdové náklady promítnout do cen konečné služby nebo výrobku. A to nárust mezd všech zaměstnanců, protože s úpravou minimální mzdy se zároveň díky institutu zaručené mzdy mění i mzda všech zaměstnanců. Každý rozumný podnikatel si hledí svých zaměstnanců. Má zájem si je udržet. O ty nejlepší musí bojovat, a to zejména mzdou. Jinak mu hrozí, že zaměstnanci odejdou ke konkurenci! V České republice je extrémně nešťastné pravidlo, které žene růst platů všech zaměstnanců a tím zvedá inflaci. Vytváří nejisté podnikatelské prostředí. Podnikatel s dlouhodobě nasmlouvanou zakázkou si nemůže být jist, zda zásahem politiků zvenčí na zakázce neprodělá… 

AČN nevidí největší problém v minimální mzdě, ale v systému zaručené mzdy. Tento český unikát výrazně zdražuje cenu práce v České republice a může řadu firem dostat mimo konkurenceschopnou hladinu. Je na podnikatelích, aby odměňovali své zaměstnance podle ekonomických výsledků jejich práce i podle ekonomických výsledků celé firmy. Je na odborech, aby se za své členy postavili. Jakýkoliv zásah do firemních rozpočtů zvenčí, tedy politickým rozhodnutím není pro ekonomiku prospěšné.

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.pdf
  soubor1.pdf