Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
29.4.2021  TZ AČN 29.4.2021 - kurzarbeit


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 29.4.2021, 
AČN žádá kurzarbeit jako v Německu! aneb „lepší žádný zákon o kurzarbeitu než špatný“  

Český kurzarbeit je jen velmi slabá náhražka toho, co slovo kurzarbeit znamená v německy mluvících zemích. Návrhy zákonné úpravy pod názvem kurzarbeit, které jsou v poslanecké sněmovně diskutovány, budou s největší pravděpodobností v reálném podnikání těžko využitelné. Zásadním problémem je, že spuštění českého kurzarbeitu vyžaduje politické rozhodnutí. A v tom je "zakopán pes". V německy mluvících zemích tomu tak není. V Německu a Rakousku jsou přesně stanovená pravidla, kdy se kurzarbeit spouští. Ke spuštění čerpání kurzarbeitu tedy není potřeba žádné politické rozhodnutí, hlasování, zákulisní vyjednávání ani politická korupce... Kurzarbeit v německy mluvících zemích tedy může čerpat i třeba jen jedna firma. Čerpání navíc není závislé na státním rozpočtu.

Možná je předem nutné si říci k čemu je vůbec nějaký kurzarbeit potřeba? Nežijeme na počátku devatenáctého století, kdy se u nás kapitalismus překotně rozjížděl ruku v ruce s technickým a technologickým pokrokem. V té době, když majitel továrny neměl pro své zaměstnance práci, jednoduše jim sdělil, ať další den již nechodí a přijdou třeba až za týden. Pokud pracovníci nepracovali, nedostali žádnou mzdu ani dávky. Samozřejmě, že takovýto postup, v této době naprosto legální, vzbuzoval často nevoli. Dnes jsme samozřejmě v jiné pozici. V ČR existuje unikátní sbírka zákonů, tzv. zákoník práce. Podnikatel má v jednání se zaměstnanci mnohem více svázané ruce. Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale výsledkem je, že se tímto způsobem skutečně daří vytvářet sociální smír.

Moderní technologie využívané téměř ve všech průmyslových oborech včetně výroby nábytku vyžadují proškolené zaměstnance, do nichž podnikatel dlouhodobě investuje. Nelze se tedy stavět tak, jako v devatenáctém století. Ekonomické výkyvy se ovšem opakují bez ohledu na to, které století se právě píše. Proto je podnikání a přístup k zaměstnancům nevyhnutelně jiný, než býval dříve. 

Česká cesta kurzarbeitu je slepá ulička z několika důvodů. Jedná se o to, že bude nějaká politická reprezentace, pravděpodobně vláda, která schválí v daném čase pomoc pro určitou skupinu podnikatelů. Jinými slovy to znamená, že politická reprezentace také třeba neschválí pomoc pro jinou skupinu podnikatelů. Tím vzniká extrémně nespravedlivé prostředí, kdy pomoc daňových poplatníků budou čerpat určité podnikatelské subjekty a jiné třeba v jiném čase čerpat nebudou. Vyvstávají otázky, jak se politická reprezentace zachová k nějakému řekněme energetickému gigantu? Jak se zachová k automobilce? Jak k ocelářskému gigantu? 

Již nyní se objevují vyjádření činitelů předních politických stran ve smyslu: „Hlavně, aby zákon nezpůsoboval zabetonování pracovních míst v neperspektivních oborech“. S takovým vyjádřením lze jen souhlasit. Ale kdo posoudí, že daná firma je nebo není v perspektivním oboru. Na takovémto hodnocení se nejsou schopni shodnout ani odborníci z daného oboru. A má to být politik nebo skupina politiků, kdo takovéto odvážné hodnocení provede. 

Jak se asi bude rozhodovat politik s vazbou na nějaký obor? Jak se bude rozhodovat politik, s vazbou na nějaký obor podnikání a jeho přímá konkurence se dostane do nesnází? Kdo vyhraje? Zájem veřejnosti nebo obchodní zájem? A takový případ není nereálný.

Odpolitizování spuštění kurzarbeitu je přímo v zájmu všech politiků, politických stran a hnutí. Na druhou stranu představuje ohromnou moc a možnost získávání voličů. Bohužel získáváním voličů za peníze daňových poplatníků. Z toho důvodu zaslala AČN minulý měsíc dopis ve věci kurzarbeitu na všechny parlamentní politické strany a hnutí. Pro AČN je jediné přijatelné řešení zavést kurzabeit podle německého vzoru. Všechny ostatní tzv. české cesty nebudou funkční.   

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů
 

TZ AČN 29.4.2021 kurzarbeit.pdf
  TZ AČN 29.4.2021 kurzarbeit.pdf