Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
26.1.2021  INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 26.1.2021. 

I přes problémy, které současná situace zapříčiněná nemocí covid 19 způsobila, jako je omezení pohybu nebo uzavření hranic i omezení ve výrobě, pokračují čeští výrobci nábytku ve smělých investicích! Podle předběžných odhadů AČN se v loňském roce výrobcům nábytku v ČR dařilo. Pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna, je nutné držet krok s nejmodernějšími výrobními trendy jako jsou investice do různých typů robotů, automatizovaných pracovišť a softwarových technologií. Za loňský rok se Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise rozhodla ocenit tři společnosti různých velikostí vyrábějící u nás nábytek oceněním „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“. Úroveň a výše vybraných investic v nábytkářském průmyslu u nás vypovídá o vyspělosti a technologickém potenciálu i kvality vyráběného nábytku u nás. 

Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting očekáváme, že produkce nábytku v ČR za loňský rok dosáhne téměř 48 miliard Kč. Kvalifikovaný odhad vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2020 a zároveň uvažuje dynamiku vývoje. Předpokládáme, že import klesnul na hodnotu 20,3 mld. Kč, a export mírně klesne na 29 mld. Kč. Očekáváme, že exportní výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu za rok 2020 překročí 18 %. 

Ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ je v letošním roce uděleno třem společnostem bez rozdílu členění kategorií:
(řazeno abecedně) 

JN Interier Česká republika, s.r.o.
Společnost JN Interier Česká republika, s.r.o. investovala v loňském roce do několika nových zařízení. Jednak do nového obráběcího CNC centra SCM Morbidelli CX 220. Zařízení firma zprovoznila v září 2020 a investice přispěje ke zrychlení procesu obrábění nábytkových dílců. Technologie umožňuje automatické nastřelování a vlepení kolíků do dílce. Další investicí JN Interieru je plošná bruska do lakovny SCM s typovým označením DMC Eurosystem M3 1350, kterou firma zprovoznila v lednu 2020.  Na předchozí stroj navazuje další investice, kterou je hranová bruska do lakovny MVT 3000 De Stefani. V provozu též od ledna 2020. Brusky přináší zpřesnění a zrychlení procesu broušení nábytkových dílců, urychlují přípravu pro lakování. Cena investic JN Interier Česká republika, s.r.o. v roce 2020 přesahuje 8 mil. Kč.
    

Další oceněnou společností je JOSEF STRNAD, spol. s r.o. 
Společnost JOSEF STRNAD, spol. s r.o. investovala do laserového řezacího zařízení DPL-6040-2000 pro řezání trubek a profilů. Technologie je od dodavatele DYNAMIC POWER LASER GmbH.

Laserové řezací zařízení DPL-6040-2000 umožňuje řezat většinu kovových profilů, trubek, jeklů, eliptických profilů do průměru 200 mm. Laser umožňuje řezy kolmo k ose materiálu, a to nejen při dělení materiálu, ale také řezání otvorů různých tvarů. Velkým přínosem pro výrobu je produktivita stroje a přesnost naděleného materiálu (otvorů). Dále pak optimalizace spotřeby materiálu z výchozí 6-ti metrové délky. Cena investice se řádově pohybuje okolo 4,5 milionů Kč. 

 

Třetím oceněným je společnost SYKORA, spol. s r.o.
Společnost SYKORA pokračuje v investicích z předchozích let. Nyní investovala do linky strojů, počítačem řízené obráběcí centrum s převracející stanicí a zejména automatický sklad, který slouží k nakládání a vykládání dílců. K tomu související dopravníky a zařízení manipulace. Automatický sklad s robotem slouží k uložení až 1900 dílců - čelních ploch (dveří). Umožňuje automatické vkládání a současné vykládání foliovaných, dýhovaných a lakovaných dveří.

Řídící systém automaticky naskladňuje dveře na danou lokaci při zachování optimálních pohybů robotické ruky a času potřebného pro všechny operace. Systém eviduje vše potřebné pro přehled nad stavem skladu. U každého dílce jsou známy všechny jeho rozměry, zakázka, identifikace a další informace. Ve stanovený čas posílá robot uskladněná dvířka přes řadu dopravníků, překlápěčů a otočných stanic k následnému vrtání a frézování. Systém umožňuje opracování dílců ze všech čtyř hran a do obou čelních ploch. Proces je automatický, takže není potřeba, aby do jeho průběhu zasahoval člověk. Hodnota investice přesahuje 32 milionů Kč. Přínosem je další výrazné zvýšení produktivity práce a zároveň zamezí vzniku poškozených dílců, protože stroj na rozdíl od člověka nechybuje. Zkrátí se čas potřebný na výrobu.


Několik slov k samotnému ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“:

 Investice byla hodnocena z hlediska: 
•    funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
•    zohlednění materiálového toku
•    poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti
•    odvážnosti investice
•    zvýšení kvality výsledného produktu
•    bezpečnosti technologie
•    ekologie
•    předmětem hodnocení nebyly stavby a stavební úpravy


Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín
    
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů

soubor1.pdf
  soubor1.pdf  

AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN DREVMAG