Nacházíte se: AČN > Tiskové zprávy

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Loga ke stažení
02.10.2020  TZ AČN ze dne 2.10.2020


Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN)
ze dne 2.10.2020.

Při příležitosti konání veletrhu FOR INTERIOR v Praze – Letňanech (1.10. – 4.10.2020) Asociace českých nábytkářů zveřejňuje předběžné výsledky o stavu nábytkářského průmyslu u nás. Odborný odhad produkce nábytku v České republice ukazuje, že se v letošním roce vyrobí téměř stejné množství nábytku jako v loňském roce. Nicméně, očekáváme mírný pokles. Tím bude pravděpodobně přerušen kontinuální růst objemu výroby od roku 2010. Český nábytek se ovšem daří úspěšně exportovat. Ukazuje to ukazatel exportní výkonnosti, který se oproti roku 2019 zvedne. Tuzemská spotřeba nábytku klesne, ale ne pod hodnotu roku 2018. I to můžeme považovat za pozitivní zprávu. 


Výkon oboru výroby nábytku byl samozřejmě, podobně jako mnoho jiných oborů zasažen koronavirovou krizí, vyhlášením mimořádného stavu i různými opatřeními přijatými proti šíření nemoci Covid 19. Jednotlivé podniky byly zasaženy různým způsobem. Firmy závislé na obchodní síti pocítily výpadek téměř okamžitě. Naopak ti, kteří měli nasmlouvané objednávky na vybavení různých typů interiéru (komerční i nekomerční) vyráběli bez přerušení. To je dáno výrobním zaměřením jednotlivých firem.

Nyní se zdá, že se výpadky ve výrobě v podstatě podařilo dohnat a podnikatelé se začínají potýkat s problémy jako před koronavirem, jako nedostatek kvalifikovaných pracovníků atd. Z grafů, které jsou přílohou je patrné, že v letošním roce dojde k poklesu produkce, importu i exportu. Nicméně exportní výkonnost, která udává poměr nábytku vyrobeného u nás a následně exportovaného, vzroste. Veličina exportní výkonnosti eliminuje reexporty, tedy nábytek k nám dovezený a následně vyvezený. Negativním jevem je pokles spotřeby nábytku, který pravděpodobně v letošním roce nastane. Pro české výrobce nábytku je ovšem důležité, že svůj podíl na trhu posílí. Podíl importu na spotřebě klesne z 53,73% v roce 2019 na 51,79% v roce 2020.

Objem produkce poklesne z 47,98 mld. Kč v roce 2019 na 47,90 mld. Kč v roce 2020. Pozitivní je, že předpokládaný pokles je relativně malý a neklesne pod hodnotu roku 2018, kdy dosáhl hodnoty 46,34 mld. Kč. U exportovaného nábytku z ČR, ceny za kilogram od roku 2017 rostou a počítáme, že vzrostou i v letošním roce na 94,26 Kč/kg. Oproti tomu cena importovaného nábytku bude 71,3 Kč/kg.  Nadále se projevuje trend dovozu stále levnějšího nábytku a lze se dohadovat, že i nábytku méně kvalitního.   

Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů
 

soubor2.pdf
  soubor2.pdf  
soubor1.pdf
  soubor1.pdf