Nacházíte se: AČN > Informace pro nábytkáře > Akce pořádané Asociací

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

14. 03. 2019    Udržitelný rozvoj jako součást designové tvorby nábytku

11:00 – 11:05 zahájení prezident Asociace českých nábytkářů.
11:05 – 11:25 Je ekologické myšlení součástí designu?
11:25 – 11:45 Demokratický design a aplikace různých aspektů designu v nábytku.
11:45 – 12:05 IKEA Strategie udržitelnosti
12:05 – 12:25 Ekologický design obalových materiálů nábytku. 
12:35 – 12:55 Co je certifikace FSC? 
12:55 – 13:15 Čeští výrobci nábytku - zaměření na náročné tržní segmenty.
13:15 – 13:30 Případné dotazy a závěr


...návrat zpět