Nacházíte se: AČN > Akce pořádané Asociací

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

24. 04. 2015    Valná hromada AČN 15.5.2015

1. Prezence účastníků
2. Zahájení, prezident AČN
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o hospodaření AČN v roce 2014
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse ke zprávám
7. Problematika odborného školství, prezentace
8. Výroční zpráva
9. Návrh plánu činnosti AČN pro období 2015/2016
10. Návrh rozpočtu AČN pro rok 2015
11. Návrh úpravy stanov AČN, hlasování o návrhu
12. Diskuse a hlasování o plánu činnosti v příštím období
13. Návrh rozpočtu pro rok 2015
14. For Furniture a For Office 2015, hodnocení veletrhu nábytku a interiérů
15. Statistická zpráva o stavu výroby a trhu s nábytkem v České republice
16. Diskuse k návrhům
17. Vyjádření Mandátní komise
18. Závěr.


...návrat zpět

AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN DREVMAG