Nacházíte se: AČN > Akce pořádané Asociací

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

22. 04. 2015    „Anonymní“ ohýbaný nábytek

Jednou z doprovodných akcí letošního veletrhu MOBITEX bude výstava nazvaná „Anonymní“ ohýbaný nábytek. Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu pro výstavní prostory zámku v Bystřici pod Hostýnem na závěr výstavní sezóny 2014. Její repríza proběhla v březnu a dubnu t. r. v Bratislavě (Satelit, galéria SCD, Hurbanove kasárne, 25. 3. – 19. 4. 2015). Brněnské veřejnosti bude představena v rámci mezinárodního veletrhu nábytku a bydlení MOBITEX 2015 (Výstaviště, pavilon F, 22. – 25. 4. 2015, 10-18 hod.).

Výstava je symbolickým uznání dovednosti „anonymních“ tvůrců, kteří spojili svůj život s ohybem dřeva. Je zaměřena na ohýbaný nábytek poválečných desetiletí a věnována především Antonínu Šumanovi, Radomíru Hofmanovi a Josefu Mackovi, návrhářům, kteří osobitým způsobem přispěli k vývoji moderní „thonetky“, na něž se však v průběhu času pozapomnělo.

V kolekci pěti desítek výrobků jsou zastoupeny vývojově důležité modely, z nichž některé patřily k nejlepším svého druhu na domácím trhu, byly ve své době nebývale rozšířené, reprezentovaly českou průmyslovou výrobu na světových trzích a získaly také četná ocenění na světových výstavách EXPO v Bruselu a Montrealu. Trojrozměrné exponáty ze sbírek firmy TON, a. s. doplňují ukázky návrhů, skic, technických výkresů a unikátních kreseb, dobové katalogy a další tiskoviny.

Výstava má připomenout důležité období v historii ohýbaného nábytku a také výročí připadající na loňský rok: šest desetiletí od změny názvu dřívějšího národního podniku Thonet na nynější TON a od založení podnikového oddělení tvarového vývoje i výročí jednoho ze zaměstnanců tohoto oddělení, Antonína Šumana, který by oslavil devadesáté narozeniny. Záměrem autorky výstavy PhDr. Dagmar Koudelkové, s níž na výběru spolupracoval Ing. Radmil Tomčík, bylo rovněž upozornit na dosud odborně nezpracované téma, jemuž by měla být věnována hlubší pozornost.

Dagmar Koudelková


...návrat zpět

AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN DREVMAG