Nacházíte se: AČN > Informace pro nábytkáře > Akce pořádané Asociací

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

05. 02. 2014    AČN zve na výstavu ŘEMESLA V POŘÁDKU

Muzeum hlavního města Prahy má jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek
na světě, ty nejlepší předměty sbírky jsou základem stálé expozice představující příběhy
profesního sdružování řemeslníků.

Historie profesních sdružení řemeslníků se začala psát v Evropě v 11. a 12. století. V tehdy
vznikajících městech se usazovali převážně řemeslníci. Sdružovali se do tzv. cechů,
v českém prostředí se užíval název pořádky. Chtěli udržovat řemeslo v pořádku, tedy
pěstovat dobré vztahy, kontrolovat kvalitu výrobků, udržovat ceny, společně pečovat o
nemocné apod.

Řemeslníci se pravidelně scházeli. Obřadné schůze se konaly se v cechovních domech,
nebo hospodách. Jednání začalo, když na stole otevřeli cechovní pokladnu. Do ní platili
příspěvky, či pokuty a vypláceli z ní dávky v nouzi. Cechmistr míval feruli, jakési žezlo
značící jeho funkci, sloužící i k slavnostnímu vyplácení učňů a tovaryšů. Řemeslníci se
účastnili průvodů u příležitostí korunovací nebo církevních svátků a nosili v nich
pestrobarevné korouhve. Být řemeslníkem znamenalo závazek na celý život, když
řemeslník zemřel, cech mu vystrojil pohřeb. Pokladny, ferule, korouhve, pohřební štíty, holby,
vilkumy, mistrovské práce a další předměty zdobené znaky cechů jsou vystaveny ve stálé
expozici.

Expozice nebude omezena pouze dobou existence cechů, které byly zrušeny roku 1859.
Profesní sdružování nás zajímá jako celospolečenský fenomén. Představíme vývoj
řemeslných sdružení po roce 1859 v jednotlivých časových etapách: do roku 1948, do roku
1989 a po současnost. V rámci prezentace současnosti jsme vybrali organizace, které patří
mezi nejaktivnější u nás. Seznámíme vás se zástupci tradičních řemesel, jako jsou řezníci,
vinaři, kuchaři a cukráři, kadeřníci, nábytkáři, kováři, kamnáři, kameníci, kominíci, klempíři a
pokrývači, architekti. Zároveň představíme profese, které bychom v dávné historii marně
hledali: IT, cestovní ruch, muzejnictví a také asociace sdružující mnohá další řemesla. Také
tyto obory ctí principy zakotvené už u středověkých cechů.


...návrat zpět