Nacházíte se: AČN > Akce pořádané Asociací

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

04. 10. 2019    Slezákovy závody: 110 let výroby kovového nábytku v Bystřici pod Hostýnem

K zakončení výstavy připravilo Národní centrum nábytkového designu, o. p. s. (NCND), ve spolupráci s ateliérem Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně (APD FMK UTB) a firmou Kovonax, s. r. o., mezinárodní konferenci s účastí zástupců odborné veřejnosti, designérů, studentů a bývalých i současných zaměstnanců společnosti Kovonax.
Konference proběhne ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 13 hodin v Bystřici pod Hostýnem – z technických důvodů mimo zámek, ve velkém zasedacím sále radnice (Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137).
První blok přednášek "Z historie" seznámí přítomné s  historickým vývojem firmy Roberta Slezáka (J. Drozd), s počátky nábytku z ohýbané ocelové trubky v meziválečném období (D. Koudelková), se spoluprací tehdejší firmy Kovona, pod niž bystřická firma patřila v poválečných desetiletích, a brněnského Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského (H. Prokopová), s výrobou trubkového nábytku ve slovenské Kodretě Myjava (Eva Šimonovičová Rutová) a se speciální problematikou nábytku z "trubky" čtvercového průřezu (M. Kovařík). Ve druhém bloku "Očima designérů a studentů" bude prezentován projekt Alchymisti studentů a pedagogů APD FMK UTB (M. Surman), budou představeny vybrané studentské návrhy trubkového nábytku navržené na Mendelově univerzitě v Brně (M. Kovařík) a studentské projekty bratislavské VŠVU (F. Chrenka).
Konference, na níž budou přítomni i studenti brněnských škol a bratislavské VŠVU, se koná s podporou Města Bystřice pod Hostýnem a Statutárního města Brna.
Součástí konference bude také výstava Alchymisti, pořádaná Městem Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s NCND a APD FMK UTB. Výstava představí projekt připravený studenty a pedagogy APD FMK UTB, který měl premiéru v dubnu letošního roku na mezinárodním veletrhu nábytku v Miláně. Jedná se o kolekci nábytku a doplňků z ohýbané trubky navržený pro firmu Kovonax. Za nápaditou expozici získal ateliér významné ocenění. V rámci konference se v 17 uskuteční vernisáž výstavy a její komentovaná prohlídka.

Dagmar Koudelková, ředitelka NCND


...návrat zpět

AČN dává záštitu soutěži SUSO AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN DREVMAG