Nacházíte se: AČN > NÁBYTEK ROKU > NÁBYTEK ROKU 2012

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Nábytek 2012

Soutěž vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů
o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.
 
Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborovou soutěž o udělení ceny
AČN „NÁBYTEK ROKU 2012“ pod záštitou:
CZECHDESIGN.CZ
CzechTrade
Design Cabinet CZ
Unie profesionálních designérů ČR
 

PARTNER SOUTĚŽE


Cíle soutěže:
 • Hlavním cílem soutěže je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Soutěž umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Soutěž pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Soutěž významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Soutěž přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.
 
Členění soutěže:
Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Ve čtvrtém roce soutěže (rok 2012) je vyhlášeno třetí kolo. Soutěž je členěna následovně:
 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
 
Nábytek bude hodnocen z hlediska:
 • funkčnosti, bezpečnosti, estetiky , vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.
 
Ceny soutěže:
 • Medializace v odborném i neodborném tisku. Medializace v časopise ARCHITEKT. Tisková zpráva zaslána i do zahraničních médií.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE za účasti novinářů.
 • Prezentace výsledků soutěže vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vystavení úspěšných výrobků na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE. Náklady na plochu hradí AČN.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem soutěže a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2012“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem soutěže NÁBYTEK ROKU 2012.
 
Účastníci soutěže:
 • Zúčastnit se mohou nábytkářské firmy, které mají sídlo v České republice podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona.
 • Účast není vázána na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.
 • (Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).
 
Přihlášky:
 • Termín pro přijímání přihlášek do soutěže NÁBYTEK ROKU 2012 je do 15.01.2012.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením soutěže NÁBYTEK ROKU 2011.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12,
  110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com.
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Není vybírán žádný registrační poplatek.
 
Vyhlášení výsledků:
 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů a v odborném a denním tisku.
 • Ceny bude předávat vypisovatel soutěže, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.
 
Členové hodnotitelské komise:
Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.
 
Složení komise:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,
Ing. arch. Boris Hála,
PhDr. Dagmar Koudelková,
Ing. arch. Hynek Maňák,
Ing. arch. Lubomír Končinský.
 
 
Hodnocení:
Výsledky soutěže jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.
 
Těšíme se na Vaši účast!
AČN
 
 
 
 
 
 Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2012je křeslo VESPERA
od výrobce Dýhy Večeřa a spol, s.r.o.
design Jiří Pelcl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

 • postel AUXÓ, výrobce POLSTRIN DESIGN (design Barbora Ditrychová)
 • soubor stůl a židle CETUS, výrobce SITUS furniture s.r.o. (design Petr Šebela)
 • křeslo ušák FUGA, výrobce mminterier (design René Šulc)
 • kuchyně MYSTIC, výrobce NADOP - výroba nábytku, a.s. (design Karel Nedbal)
 • rozkládací pohovka QUICKSTEP, výrobce FORM, spol. s r.o. (design Aleš Barták)
 • ušák SNUG CHAIR, výrobce POLSTRIN DESIGN (design Jiří Pelcl)