Nacházíte se: AČN > AČN > Stanovy,přihláška,dokumenty

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Stanovy, přihláška a Morální kodex Asociace

  • Stanovy Asociace českých nábytkářů (soubor2)
  • Závazná přihláška do AČN (soubor1)
  • Morální kodex člena AČN v češtině a němčině