Nacházíte se: AČN > Informace pro nábytkáře > Sektorová rada

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

AČN je zapojena do práce Sektorové rady pro dřevozpracující a papírenský průmysl

AČN je zapojena do práce Sektorové rady pro dřevozpracující a papírenský průmysl a podílí se na naplňování Národní soustavy kvalifikací


Situace na trhu práce se dynamicky mění a dochází krychlému pokroku vmnoha oborech a profesích. Tyto změny se odráží také vpožadavcích na kvalifikaci a kompetence pracovníků. VČeské republice dlouho chyběl ucelený systém, který by sledoval vývoj, klasifikoval jednotlivá povolání a požadavky na jejich výkon a tyto informace zprostředkovával všem aktérům trhu práce. Tuto mezeru nyní vyplňují systémy Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK), které vznikají díky aktivitě zaměstnavatelů sdružených vsektorových radách.

 

Sektorové rady sdružují významné reprezentanty zaměstnavatelů, profesních sdružení, vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví se záměrem stát se mluvčími sektoru v otázkách rozvoje lidských zdrojů a nástrojem zaměstnavatelů při prosazování zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím. Vsoučasné době vČeské republice pracuje 29 sektorových rad, které pokrývají celé národní hospodářství. Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl pracuje na naplnění soustav NSP a NSK od svého ustavení na počátku roku 2011.

 

Další informace na:

www.nsp.cz

www.narodnikvalifikace.cz

www.vzdelavaniaprace.cz

www.sektoroverady.cz


A jak konkrétně lze NSK využít ve Vaší firmě?