Nacházíte se: AČN > Informace pro nábytkáře > Seznam zkušeben

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Seznam zkušeben

Seznam zkušeben, které jsou nebo mohou být využitelné pro testování nábytku...
 
Vážení nábytkáři,
na této stránce Vám přinášíme neúplný seznam zkušeben testovacích zařízení a laboratoří, které pro Vás mohou být využitelné. S postupem času budeme seznam aktualizovat a doplňovat. V současné době zde například zcela chybí zahraniční zkušebny.
 
I přesto věříme, že následující informace shledáte užitečné...Akreditovaná zkušebna nábytku
zkušební laboratoř č. 1030.2
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3
613 00 Brno
 
tel.: 545 134 174, 545 134 503
 
AZL Otrokovice s.r.o.
Zkušebna kožedělných a textilních materiálů a výrobků
se sídlem: Otrokovice, areál TOMA, a.s.
budova 45a, PSČ 765 02
 
tel : 577 663 404
fax: 577 663 407
 
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (ITC)
Třída T. Bati 299
764 21 Zlín
 
Telefon: 577 601 238
Fax: 577 104 855
e-mail: itcitczlin.cz www.itczlin.cz
 
IZkušebna stavebnětruhlářských výrobků Zlín
(MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita)
 
Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Josef Polášek, CSc
 
 
 
STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Hudcova 56b
621 00 BRNO
 
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
 
 
STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
odštěpný závod 2
Tovární 5
466 21 JABLONEC nad Nisou
 
tel.: +420 483 348 111
fax: +420 483 710 768
 
TZÚ,s.p.
Akreditovaná zkušební laboratoř nábytku a textilu č. 1001
Cejl 480/12
602 00 Brno
 
Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Gaja
Mobil: +420 608 150 122
E-mail: gaja@tzu.cz
info@zkusebnanabytku.cz
Webové stránky: www.tzu.cz
www.zkusebnanabytku.cz
 
TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.
pobočka České Budějovice
Nemanická 441
370 10 České Budějovice
 
tel. ústředna: 387 023 211
 
 
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
4. Kontaktní spojení
Na Florenci 7-9
11171 Praha 1
 
Telefon 221 773 711
Fax 224 222 844
E-mail: vvud@vvud.cz
Internetová stránka: http://www.vvud.cz