Nacházíte se: AČN > Investice roku > Investice roku 2020

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku


Propozice udělení Ocenění Asociace českých nábytkářů

 
 
Asociace českých nábytkářů vyhlašuje ocenění
 
 
„INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“
 
 
 
Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín
 
 
Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky
 
 
 
 
 

I přes problémy, které současná situace zapříčiněná nemocí covid 19 způsobila, jako je omezení pohybu nebo uzavření hranic i omezení ve výrobě, pokračují čeští výrobci nábytku ve smělých investicích! Podle předběžných odhadů AČN se v loňském roce výrobcům nábytku v ČR dařilo. Pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna, je nutné držet krok s nejmodernějšími výrobními trendy jako jsou investice do různých typů robotů, automatizovaných pracovišť a softwarových technologií. Za loňský rok se Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise rozhodla ocenit tři společnosti různých velikostí vyrábějící u nás nábytek oceněním „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“. Úroveň a výše vybraných investic v nábytkářském průmyslu u nás vypovídá o vyspělosti a technologickém potenciálu i kvality vyráběného nábytku u nás. 

 

Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting očekáváme, že produkce nábytku v ČR za loňský rok dosáhne téměř 48 miliard Kč. Kvalifikovaný odhad vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2020 a zároveň uvažuje dynamiku vývoje. Předpokládáme, že import klesnul na hodnotu 20,3 mld. Kč, a export mírně klesne na 29 mld. Kč. Očekáváme, že exportní výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu za rok 2020 překročí 18 %. 

 

Ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ je v letošním roce uděleno třem společnostem bez rozdílu členění kategorií:
(řazeno abecedně) 

 

JN Interier Česká republika, s.r.o.
Společnost JN Interier Česká republika, s.r.o. investovala v loňském roce do několika nových zařízení. Jednak do nového obráběcího CNC centra SCM Morbidelli CX 220. Zařízení firma zprovoznila v září 2020 a investice přispěje ke zrychlení procesu obrábění nábytkových dílců. Technologie umožňuje automatické nastřelování a vlepení kolíků do dílce. Další investicí JN Interieru je plošná bruska do lakovny SCM s typovým označením DMC Eurosystem M3 1350, kterou firma zprovoznila v lednu 2020.  Na předchozí stroj navazuje další investice, kterou je hranová bruska do lakovny MVT 3000 De Stefani. V provozu též od ledna 2020. Brusky přináší zpřesnění a zrychlení procesu broušení nábytkových dílců, urychlují přípravu pro lakování.


 

 

Cena investic JN Interier Česká republika, s.r.o. v roce 2020 přesahuje 8 mil. Kč.

 

 

Další oceněnou společností je JOSEF STRNAD, spol. s r.o. 


Společnost JOSEF STRNAD, spol. s r.o. investovala do laserového řezacího zařízení DPL-6040-2000 pro řezání trubek a profilů. Technologie je od dodavatele DYNAMIC POWER LASER GmbH.

Laserové řezací zařízení DPL-6040-2000 umožňuje řezat většinu kovových profilů, trubek, jeklů, eliptických profilů do průměru 200 mm. Laser umožňuje řezy kolmo k ose materiálu, a to nejen při dělení materiálu, ale také řezání otvorů různých tvarů. Velkým přínosem pro výrobu je produktivita stroje a přesnost naděleného materiálu (otvorů). Dále pak optimalizace spotřeby materiálu z výchozí 6-ti metrové délky. 
 

Cena investice se řádově pohybuje okolo 4,5 milionů Kč. 

 

 

Třetím oceněným je společnost SYKORA, spol. s r.o.


Společnost SYKORA pokračuje v investicích z předchozích let. Nyní investovala do linky strojů, počítačem řízené obráběcí centrum s převracející stanicí a zejména automatický sklad, který slouží k nakládání a vykládání dílců. K tomu související dopravníky a zařízení manipulace. Automatický sklad s robotem slouží k uložení až 1900 dílců - čelních ploch (dveří). Umožňuje automatické vkládání a současné vykládání foliovaných, dýhovaných a lakovaných dveří.

 

Řídící systém automaticky naskladňuje dveře na danou lokaci při zachování optimálních pohybů robotické ruky a času potřebného pro všechny operace. Systém eviduje vše potřebné pro přehled nad stavem skladu. U každého dílce jsou známy všechny jeho rozměry, zakázka, identifikace a další informace. Ve stanovený čas posílá robot uskladněná dvířka přes řadu dopravníků, překlápěčů a otočných stanic k následnému vrtání a frézování. Systém umožňuje opracování dílců ze všech čtyř hran a do obou čelních ploch. Proces je automatický, takže není potřeba, aby do jeho průběhu zasahoval člověk.


 

 

Hodnota investice přesahuje 32 milionů Kč. Přínosem je další výrazné zvýšení produktivity práce a zároveň zamezí vzniku poškozených dílců, protože stroj na rozdíl od člověka nechybuje. Zkrátí se čas potřebný na výrobu.

 


Několik slov k samotnému ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“:

 

 Investice byla hodnocena z hlediska: 

•    funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
•    zohlednění materiálového toku
•    poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti
•    odvážnosti investice
•    zvýšení kvality výsledného produktu
•    bezpečnosti technologie
•    ekologie
•    předmětem hodnocení nebyly stavby a stavební úpravy
 

Tiskovou zprávu INVESTICE ROKU VE VÝROBĚ NÁBYTKU si můžete stáhnout ZDE.

 

 

 
JN Interier Česká republika, s.r.o.

 

       
 

JOSEF STRNAD, spol. s r.o. 

 

       
 
 

SYKORA, spol. s r.o.

 

       
 

 

 

Cíle ocenění:

 • Hlavním cílem udílení ceny je ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba nábytku je technologicky náročná. Uplatňují se zde nejmodernější technologie. Využívají sofistikované softwary. Stroje a zařízení pořizované do výrobních firem stojí na technologické špičce.
 • Cílem je přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků nábytku ke kvalitě výsledného výrobku/nábytku. Kvalita lze skutečně produkovat na moderních strojích / technologiích. Komunikovat zvýšení kvality za cenu technologických investic.
 • Ocenění má ukázat zájemcům o zaměstnání v oboru výroby nábytku, že tento obor má budoucnost. Že v oboru výroby nábytku budou rozvíjeny jejich profesní znalosti a zkušenosti. Ukázat budoucnost a potenciál oboru výroby nábytku.
 • Cena představí moderně vybavené nábytkářské provozy v České republice. Zviditelní oceněné společnosti, ale pomůže i celkovému vnímání oboru.
 • Cena má za cíl ukázat, že na moderních technologiích se dosahuje nejenom vynikající kvality, ale i vysoké produktivity.
 • Cena má za cíl motivovat výrobce nábytku k moderním investicím a ukázat úspěšné výrobní firmy.
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o české výrobě nábytku a průmyslovém oboru výroby nábytku.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.
 • Cílem není přinášet detailní a citlivé informace o nových technologiích, které jsou součástí firemního know-how a jejichž zveřejnění by mohlo výrobce poškodit.

Členění ocenění:

Ocenění může získat společnost, která má výrobní závod na území České republiky.
Pro udělování ocenění se nerozlišuje velikost podniku. Ocenění v daném roce může být uděleno jedno nebo dvě nebo tři.

 • Společnosti jsou přihlašovány na adrese acn@czechfurniture.com .
 • Přihlášku podá firma, ve které je investice realizována
 • Přihlášku může podat i dodavatel technologie. Podmínkou je, že bude mít souhlas výrobní firmy, kde je investice realizovaná. (Souhlas oprávněné osoby).
 • Investice je posuzována hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.

Investice bude hodnocena z hlediska:

 • funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu¨
 • zohlednění materiálového toku
 • poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti
 • odvážnosti investice
 • zvýšení kvality výsledného produktu
 • bezpečnosti technologie
 • ekologie
 • předmětem hodnocení nebudou stavby a stavební úpravy

Benefity ocenění:

 • AČN vydá tiskovou zprávu, kde budou výsledky prezentovány. Proběhne důstojné předání ocenění zástupci společnosti, která technologii využívá.
 • Různým typům médií bude zaslána tisková zpráva.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči státním orgánům České republiky.
 • Dřevařský magazín, jako Odborný mediální partner bude o akci informovat anzveřejní minimálně jednu fotografii.
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhlášení ocenění s uvedením pravidel a vyjmenování partnerů.
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhodnocení ocenění a poděkování partnerům.

Zájemci o ocenění:

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo a výrobu v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor ocenění může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

Přihlášky:

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2020 je do 15. prosince 2020. (K tomuto datu musí být investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout).
 • Start přijímání přihlášek o cenu INVESTICE ROKU 2020 bude vyhlášen 25. listopadu 2020.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 nebo elektronicky na acn@czechfurniture.com .
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam technologie (fotografie) a zjednodušený popis. Jednoduchý popis k čemu technologie slouží, jaký bude mít pro firmu přínos, jak se zlepší kvalita výrobků. Důležité je uvést orientační cenu. Podklady zasílat na acn@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Společnost bude zařazena do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.

Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny formou tiskové zprávy.
 • Předání ocenění proběhne v oceněných firmách.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů.
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.

Členové hodnotitelské komise:
Komise byla jmenována představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky.

Složení komise:

 • Jiří Škoda
 • Ing. arch. Pavel Kraus

Hodnocení:
Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.