Nacházíte se: AČN > ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Česká výroba nábytku


DŮVODY PROČ PŘICHÁZÍME SE ZNAČKOU ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU
– GARANTOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ

 

  • AČN je jediným profesním svazem výrobců nábytku u nás. Je hlasem celého odvětví výroby nábytku v České republice. AČN nese spoluodpovědnost za další rozvoj celého odvětví.
  • AČN dlouhodobě podporuje celý tuzemský sektor výroby nábytku. Podpora se vztahuje na členy i nečleny AČN.
  • Jako AČN se podporou spotřeby tuzemské produkce aktivně zapojujeme do podpory ekonomického růstu v České republice.
  • Pomáháme řešení problému, že čeští spotřebitelé často nejsou schopni český nábytek jednoznačně, rychle a spolehlivě identifikovat.
  • Z výše uvedených důvodů AČN nabízí logo, které spotřebiteli jednoduše a jasně označí nábytek vyrobený u nás.
  • Logem ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU na sebe AČN bere odpovědnost a záruku české výroby.
  • Pro výrobce i spotřebitele je logo ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU – GARANTOVÁNO AČN. Logo a jeho užívání jsme připravili k bezplatnému užívání pro všechny výrobní subjekty v České republice.
  • Logo ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU – GARANTOVÁNO AČN je možné používat po písemném schválení sekretariátem AČN.


Chcete používat značku ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU? 


Vyplňte a zašlete žádost na sekretariát AČN. Ke stažení zde.
 

Statut Česká výroba nábytku

 

Loga v tiskových formátech ke stažení zde:
 

logo Česká výroba nábytku.pdf
logo Česká výroba nábytku.jpg
logo Česká výroba nábytku.tif