Nacházíte se: AČN > Investice roku > Investice roku 2019

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku


Propozice udělení Ocenění Asociace českých nábytkářůAsociace českých nábytkářů vyhlašuje ocenění


„INVESTICE ROKU 2019 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín


Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky
Generální partner:

WOODTEC - mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

 


Partneři:

EPIMEX spol. s r.o. 

Cíle ocenění:

 • Hlavním cílem udílení ceny je ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba nábytku je technologicky náročná. Uplatňují se zde nejmodernější technologie. Využívají sofistikované softwary. Stroje a zařízení pořizované do výrobních firem stojí na technologické špičce.
 • Cílem je přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků nábytku ke kvalitě výsledného výrobku/nábytku. Kvalita lze skutečně produkovat na moderních strojích / technologiích. Komunikovat zvýšení kvality za cenu technologických investic. 
 • Ocenění má ukázat zájemcům o zaměstnání v oboru výroby nábytku, že tento obor má budoucnost. Že v oboru výroby nábytku budou rozvíjeny jejich profesní znalosti a zkušenosti. Ukázat budoucnost a potenciál oboru výroby nábytku. 
 • Cena představí moderně vybavené nábytkářské provozy v České republice. Zviditelní oceněné společnosti, ale pomůže i celkovému vnímání oboru. 
 • Cena má za cíl ukázat, že na moderních technologiích se dosahuje nejenom vynikající kvality, ale i vysoké produktivity. 
 • Cena má za cíl motivovat výrobce nábytku k moderním investicím a ukázat úspěšné výrobní firmy. 
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o české výrobě nábytku a průmyslovém oboru výroby nábytku. 
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu. 
 • Cílem není přinášet detailní a citlivé informace o nových technologiích, které jsou součástí firemního know-how a jejichž zveřejnění by mohlo výrobce poškodit.


Členění ocenění:

Ocenění může získat společnost, která má výrobní závod na území České republiky. Pro udělování ocenění se nerozlišuje velikost podniku. Ocenění v daném roce může být uděleno jedno nebo dvě nebo tři.
 • Společnosti jsou přihlašovány na adrese acn@czechfurniture.com
 • Přihlášku podá firma, ve které je investice realizována  
 • Přihlášku může podat i dodavatel technologie. Podmínkou je, že bude mít souhlas výrobní firmy, kde je investice realizovaná. (Souhlas oprávněné osoby). 
 • Investice je posuzována hodnotitelskou komisí AČN. 
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.


Investice bude hodnocena z hlediska:

 • funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
 • zohlednění materiálového toku 
 • poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti 
 • odvážnosti investice 
 • zvýšení kvality výsledného produktu 
 • bezpečnosti technologie 
 • ekologie 
 • předmětem hodnocení nebudou stavby a stavební úpravy


Benefity ocenění:

 • AČN vydá tiskovou zprávu, kde budou výsledky prezentovány. Proběhne důstojné předání ocenění zástupci společnosti, která technologii využívá.
 • Různým typům médií bude zaslána tisková zpráva. 
 • Prezentace výsledků ocenění vůči státním orgánům České republiky. 
 • Dřevařský magazín, jako Odborný mediální partner bude o akci informovat a zveřejní minimálně jednu fotografii. 
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhlášení ocenění s uvedením pravidel a vyjmenování partnerů. 
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhodnocení ocenění a poděkování partnerům.


Zájemci o ocenění:

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo a výrobu v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor ocenění může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku. 
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.


Přihlášky:

Termín pro přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2019 je do 10. října 2019. (K tomuto datu musí být investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout).

 • Start přijímání přihlášek o cenu INVESTICE ROKU 2019 bude vyhlášen 1. srpna 2019.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na acn@czechfurniture.com
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam technologie (fotografie) a zjednodušený popis. Jednoduchý popis k čemu technologie slouží, jaký bude mít pro firmu přínos, jak se zlepší kvalita výrobků. Důležité je uvést orientační cenu. Podklady zasílat na acn@czechfurniture.com
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel). 
 • Společnost bude zařazena do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.


Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny v rámci veletrhu WOODTEC.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů. 
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.


Členové hodnotitelské komise:

Komise byla jmenována představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky.

Složení komise:
 • Jiří Škoda
 • Ing. arch. Pavel Kraus 
 • doc. Ing. Milan Gaff, PhD


Hodnocení:

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.


Ke stažení:

Propozice ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Přihlášku si můžete ve formátu Word stáhnout zde.
AČN dává záštitu soutěži SUSO AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN FÍHA DÝHA