Nacházíte se: AČN > Investice roku > Investice roku 2018

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku


Propozice udělení Ocenění Asociace českých nábytkářůAsociace českých nábytkářů vyhlašuje ocenění


„INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín


Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky
Generální partner:

WOODTEC - mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

 


Partneři:

EPIMEX spol. s r.o. 

Výsledky "INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU"

cenění „INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ je udělováno ve dvou kategoriích: 

1. „Malé podniky a drobné podniky“
2. „Velké a střední podniky“ 

V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna Asociací českých nábytkářů společnost: KARÁSEK - výroba nábyku.

V kategorii „Velké a střední podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna Asociací českých nábytkářů společnost: SYKORA, spol. s r.o. 

Tiskovou zprávu INVESTICE ROKU VE VÝROBĚ NÁBYTKU si můžete stáhnout ZDE.
Ocenění přebírá majitel firmy pan Luboš Karásek od Martina Čudky prezidenta AČN a viceprezidenta Hospodářské komory Romana Pommera.

Ocenění Přebírá pan Karel Sýkora od Martina Čudky prezidenta AČN a viceprezidenta Hospodářské komory Romana Pommera.


          

Firma Karásek - výroba nábytku      


Firma SYKORA, spol. s r.o.      


Cíle ocenění:

 • Hlavním cílem udílení ceny je ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba nábytku je technologicky náročná. Uplatňují se zde nejmodernější technologie. Využívají sofistikované softwary. Stroje a zařízení pořizované do výrobních firem stojí na technologické špičce.
 • Cílem je přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků nábytku ke kvalitě výsledného výrobku/nábytku. Kvalita lze skutečně produkovat na moderních strojích / technologiích. Komunikovat zvýšení kvality za cenu technologických investic.
 • Ocenění má ukázat zájemcům o zaměstnání v oboru výroby nábytku, že tento obor má budoucnost. Že v oboru výroby nábytku budou rozvíjeny jejich profesní znalosti a zkušenosti. Ukázat budoucnost a potenciál oboru výroby nábytku.
 • Cena představí moderně vybavené nábytkářské provozy v České republice. Zviditelní oceněné společnosti, ale pomůže i celkovému vnímání oboru.
 • Cena má za cíl ukázat, že na moderních technologiích se dosahuje nejenom vynikající kvality, ale i vysoké produktivity.
 • Cena má za cíl motivovat výrobce nábytku k moderním investicím a ukázat úspěšné výrobní firmy. 
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o české výrobě nábytku a průmyslovém oboru výroby nábytku.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.
 • Cílem není přinášet detailní a citlivé informace o nových technologiích, které jsou součástí firemního know-how a jejichž zveřejnění by mohlo výrobce poškodit. 

Členění ocenění:

Ocenění může získat společnost, která má výrobní závod na území České republiky.

Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích: 

„Malé podniky a drobné podniky“
„Velké a střední podniky“

Malé podniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
Drobní podnikatelé jsou vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Střední podnik zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

 • Společnosti jsou přihlašovány na adrese acn@czechfurniture.com
 • Přihlášku podá firma, ve které je investice realizována. 
 • Přihlášku může podat i dodavatel technologie. Podmínkou je, že bude mít souhlas výrobní firmy, kde je investice realizovaná. (Souhlas oprávněné osoby).  
 • Investice je posuzována hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.


Investice bude hodnocena z hlediska

 • funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
 • zohlednění materiálového toku
 • poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti
 • odvážnosti investice
 • zvýšení kvality výsledného produktu
 • bezpečnosti technologie
 • ekologie
 • předmětem hodnocení nebudou stavby a stavební úpravy 

Benefity ocenění:

 • Proběhne tisková konference AČN, kde budou výsledky prezentovány. Zde bude slavnostně předáno ocenění zástupci společnosti, která technologii využívá. 
 • Různým typům médií bude zaslána tisková zpráva.
 • Tisková konference proběhne na půdě Hospodářské komory ČR v Praze.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči státním orgánům České republiky.
 • Dřevařský magazín, jako Odborný mediální partner bude o akci informovat a zveřejní minimálně jednu fotografii. 
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhlášení ocenění s uvedením pravidel a vyjmenování partnerů.
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhodnocení ocenění a poděkování partnerům.


Zájemci o ocenění:

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo a výrobu v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor ocenění může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

Přihlášky:

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2018 je do 15. listopadu 2018. (K tomuto datu musí být investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout).
 • Start přijímání přihlášek o cenu INVESTICE ROKU 2018 bude vyhlášen 1. lisopadu 2018.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam technologie (fotografie) a zjednodušený popis. Jednoduchý popis k čemu technologie slouží, jaký bude mít pro firmu přínos, jak se zlepší kvalita výrobků. Důležité je uvést orientační cenu. Podklady zasílat na  acn@czechfurniture.com.
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Společnost bude zařazena do hodnocení pouzena základě dodané přihlášky.

Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů, na půdě Hospodářské komory v Praze. Tisková konference proběhne 23. listopadu 2018 v 10 hodin.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů. 
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.

Členové hodnotitelské komise:

Komise byla jmenována představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky. 

Složení komise: 
 • Jiří Škoda 
 • Ing. arch. Pavel Kraus 
 • doc. Ing. Milan Gaff, PhD.

Hodnocení:

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.

Ke stažení:

Propozice ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Přihlášku si můžete ve formátu Word stáhnout zde.