Nacházíte se: AČN > Investice roku > Investice roku 2017

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku


Propozice udělení Ocenění Asociace českých nábytkářů


Asociace českých nábytkářů vyhlašuje ocenění


„INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín


Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky
Generální partner:

WOODTEC - mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

 


Partneři:

EPIMEX spol. s r.o. Surplex GmbH   

Výsledky „INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“

Ocenění „INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ je udělováno ve dvou kategoriích:

1. „Malé podniky a drobné podniky“
2. „Velké a střední podniky“

V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna Asociací českých nábytkářů společnost: JN Interier Česká republika, s.r.o.V kategorii „Velké a střední podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna Asociací českých nábytkářů společnost: JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.Tiskovou zprávu INVESTICE ROKU VE VÝROBĚ NÁBYTKU si můžete stáhnout ZDE.Foto č. 1: pan Štěpán Vondrášek
Foto č. 2: pan Tomáš Jelínek a Daniel Jelínek jak přebírají ocenění na půdě Hospodářské komory.
Foto č. 3: Homag je oceněná investice do technologie firmy Jelínek – výroba nábytku v kategorii „Velké a střední podniky“.
Foto č. 4: Lakovací kabina, pila a olepovačka jsou oceněné investice do technologie firmy JN Interier. V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“

Cíle ocenění:

 • Hlavním cílem udílení ceny je ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba nábytku je technologicky náročná. Uplatňují se zde nejmodernější technologie. Využívají sofistikované softwary. Stroje a zařízení pořizované do výrobních firem stojí na technologické špičce. 
 • Cílem je přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků nábytku ke kvalitě výsledného výrobku/nábytku. Kvalita lze skutečně produkovat na moderních strojích / technologiích. Komunikovat zvýšení kvality za cenu technologických investic. 
 • Ocenění má ukázat zájemcům o zaměstnání v oboru výroby nábytku, že tento obor má budoucnost. Že v oboru výroby nábytku budou rozvíjeny jejich profesní znalosti a zkušenosti. Ukázat budoucnost a potenciál oboru výroby nábytku. 
 • Cena představí moderně vybavené nábytkářské provozy v České republice. Zviditelní oceněné společnosti, ale pomůže i celkovému vnímání oboru. 
 • Cena má za cíl ukázat, že na moderních technologiích se dosahuje nejenom vynikající kvality, ale i vysoké produktivity. 
 • Cena má za cíl motivovat výrobce nábytku k moderním investicím a ukázat úspěšné výrobní firmy. 
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o české výrobě nábytku a průmyslovém oboru výroby nábytku. 
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu. 
 • Cílem není přinášet detailní a citlivé informace o nových technologiích, které jsou součástí firemního know-how a jejichž zveřejnění by mohlo výrobce poškodit.

Členění ocenění:

Ocenění může získat společnost, která má výrobní závod na území České republiky.

Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích:
 1. „Malé firmy a mikropodniky“
 2. „Velké a střední firmy“
 • Společnosti jsou přihlašovány na adrese acn@czechfurniture.com.
 • Přihlášku podá firma, ve které je investice realizována.
 • Přihlášku může podat i dodavatel technologie. Podmínkou je, že bude mít souhlas výrobní firmy, kde je investice realizovaná. (Souhlas oprávněné osoby). 
 • Investice je posuzována hodnotitelskou komisí AČN. 
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.

Investice bude hodnocena z hlediska:

 • funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
 • zohlednění materiálového toku 
 • poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti 
 • odvážnosti investice 
 • zvýšení kvality výsledného produktu 
 • bezpečnosti technologie 
 • ekologie 
 • předmětem hodnocení nebudou stavby a stavební úpravy

Benefity ocenění:

 • Proběhne tisková konference AČN, kde budou výsledky prezentovány. Zde bude slavnostně předáno ocenění zástupci společnosti, která technologii využívá. 
 • Různým typům médií bude zaslána tisková zpráva. 
 • Tisková konference proběhne na půdě Hospodářské komory ČR v Praze. 
 • Prezentace výsledků ocenění vůči státním orgánům České republiky. 
 • Dřevařský magazín, jako Odborný mediální partner bude o akci informovat a zveřejní minimálně jednu fotografii. 
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhlášení ocenění s uvedením pravidel a vyjmenování partnerů. 
 • Dřevařský magazín přinese oznámení o vyhodnocení ocenění a poděkování partnerům.

Zájemci o ocenění:

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo a výrobu v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor ocenění může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku. 
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

Přihlášky:

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2017 je do 30. září 2017. (K tomuto datu musí být investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout). 
 • Start přijímání přihlášek o cenu INVESTICE ROKU 2017 bude vyhlášen 1. září 2017. 
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam technologie (fotografie) a zjednodušený popis. Jednoduchý popis k čemu technologie slouží, jaký bude mít pro firmu přínos, jak se zlepší kvalita výrobků. Důležité je uvést orientační cenu. Podklady zasílat na acn@czechfurniture.com
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel). 
 • Společnost bude zařazena do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.

Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů, na půdě Hospodářské komory v Praze. Tisková konference proběhne 30. října 2017. 
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů. 
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.

Členové hodnotitelské komise:

  Komise byla jmenována představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky. 

Složení komise: 
 • Jiří Škoda 
 • Ing. arch. Pavel Kraus 
 • doc. Ing. Milan Gaff, PhD.

Hodnocení:

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.

Ke stažení

Propozice ve formátu PDF si můžete stáhnout zde. 

Přihlášku si můžete ve formátu Word stáhnout ZDE.