Nacházíte se: AČN > Projekt Genderové Audity

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Projekt Genderové Audity

ÁZEV PROJEKTU: Genderové audity pro členské firmy AČN

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006306

ŽADATEL: Asociace českých nábytkářů (AČN), Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Předkládaný projekt je zaměřen na realizaci genderových auditů u členů AČN a předání úspěšným firmám certifikát poukazující, že držitel praktikuje prorodinou politiku a dodržuje rovné příležitosti.
Takto přispějeme ke zvýšení prosazování rovných příležitostí žen a mužů u zaměstnavatelů v našem oboru, nejen poukazováním a tlakem na dodržování zákona, jež zakazuje všemožné druhy diskriminace, ale především vhodnou motivací zaměstnavatelů k zisku certifikátu a tedy vylepšení goodwill našich členů.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 876 645,- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 876 645,- Kč


PROJEKT GENDEROVÉ AUDITY PRO ČLENSKÉ FIRMY
AČN JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

realizované audity

Byly realizovány tyto audity:

realizované audity

Byly realizovány tyto audity:

realizované audity

Byly realizovány tyto audity:

realizované audity

Byly realizovány tyto audity:
AČN dává záštitu soutěži SUSO AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN FÍHA DÝHA