Nacházíte se: AČN > NÁBYTEK ROKU > NÁBYTEK ROKU 2016

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

NÁBYTEK ROKU 2016

Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění
  „NÁBYTEK ROKU 2016“ pod záštitou:

 • CZECHDESIGN.CZ
 • CzechTrade
 • Design Cabinet CZ
 • Unie profesionálních designérů ČR

 

GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER OCENĚNÍ je společnost ABF, a.s.:


PARTNER OCENĚNÍ je společnost Démos trade, a.s.:

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2016

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 je kolekce „PACKAGE“, kterou pro výrobní společnost mminterier, navrhli designéři Boris Klimek & Lenka Damová.

Tisková zpráva vydaná k ocenění NÁBYTEK ROKU 2016

Výrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

 • Jídelní stůl "ONTUR 35", společnosti Dřevotvar družstvo, design: Ing. Jan Sedláček
 • Kancelářeský nábytek "WOOW", výrobní společnosti "FORM, spol. s s.ro.", design: MgA. Daniel Barták a Ing. Radek Pomp
 • Ložnice "AMANTA", výrobní společnosti "JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.", design: Jaroslav Juřica
 • Pohovka "SOFT", výrobní společnosti "mminterier", design: hipposdesign
 • Multifunkční sedací systém "MODULAR", výrobní společnosti „RIM-CZ, spol. s r.o.“, design: MgA. Martin Kožucharov
 • Kolekce "SPLIT", výrobní společnosti „TON a.s.“, design: Arik Levy


V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2016“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě.

Nábytek je hodnocen z hlediska:

Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje představenstvo Asociace českých nábytkářů.


Cíle

 • Hlavním cílem ocenění je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Ocenění umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

Členění a hodnocení

Členění:

Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v české republice. Rok 2016 je sedmým ročníkem ocenění (koná se po osmé, rok 2009 byl nultý ročník). 
Soutěž je členěna následovně:
 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.

 

Nábytek bude hodnocen z hlediska:

 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky,
 • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.

Benefity ocenění

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
 • Ocenění bude předáno zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2016“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2016.

Zájemci o ocenění

Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.

 • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).

Přihlášky

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 je do 15.01.2016.
 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2016 bude vyhlášeno 1. října 2015 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2016.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.      
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.


Vyhlášení výsledků, členové komise, hodnocení

Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů.
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.
 • Členové hodnotitelské komise:
 • Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.

 

Hodnocení:

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.