Nacházíte se: AČN > NÁBYTEK ROKU > NÁBYTEK ROKU 2015

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

NÁBYTEK ROKU 2015

Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů
o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.
 
Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění
 „NÁBYTEK ROKU 2015“ pod záštitou:
CZECHDESIGN.CZ
CzechTrade
Design Cabinet CZ
Unie profesionálních designérů ČR

Generální partner


Partner ocenění


Partner ocenění

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2015

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2015 je „KOLEKCE LaVista“, kterou pro výrobní společnost JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o., navrhnul designér Jaroslav Juřica.  

Tisková zpráva vydaná k soutěži NÁBYTEK ROKU 2015

Výrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

EASY PRO , RIM-CZ,spol. s r.o.,
FLEXI, LD SEATING s.r.o.
Kolekce La Vista - JELÍNEK, výroba nábytku s.r.o.
NANTES, Exit 112 s.r.o.
PULVINO, Dýhy Večeřa a spol., s.r.o.
SANTIAGO, TON a.s.
WOODY, FORM, spol. s r.o.

Tisková zpráva vydaná k soutěži NÁBYTEK ROKU 2015

     
      


Cíle

 • Hlavním cílem soutěže je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Soutěž umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

Členění a hodnocení

Členění:
Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v české republice. Rok 2015 je šestý ročníkem ocenění (koná se po sedmé, rok 2009 byl nultý ročník). 
Soutěž je členěna následovně:
 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
 
Nábytek bude hodnocen z hlediska:
 • funkčnosti, 
 • bezpečnosti, 
 • estetiky, 
 • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.

Benefity ocenění

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
 • Ocenění bude předáno zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK na prestižním diskusním fóru DESIGN – SHAKER.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vystavení úspěšných výrobků na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na ploše 50 – 100m2. Náklady na plochu hradí AČN.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2015“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2015.

Zájemci o ocenění

Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.

Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.
(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).

Přihlášky

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2015 je do 15.01.2015.
 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2015 bude vyhlášeno 25. září 2014 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2015.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.      
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

Vyhlášení výsledků, členové komise, hodnocení

Vyhlášení výsledků:
Výsledky ocenění budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů.
Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.
 
 
Členové hodnotitelské komise:
Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.
 
Hodnocení:
Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.