Nacházíte se: AČN > Informace pro nábytkáře > Sociální dialog

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Sociální dialog

Dohoda o sociálním dialogu a spolupráci pro odvětví dřevozpracujícího, nábytkářského a spotřebního průmyslu v ČR uzavřená mezi Asociací českých nábytkářů a Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR: celá smlouva ve formátu pdf.
 
Ke stažení zde
Za Asociaci českých nábytkářů smlouvu podepsal 22.4.2011 prezident AČN, Ing. Martin Čudka
a za Odborový svaz dřevo – lesy – voda, Mgr. Pavel Kunc, předseda.