Nacházíte se: AČN > NÁBYTEK ROKU > NÁBYTEK ROKU 2014

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

NÁBYTEK ROKU 2014

Soutěž vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů
o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.
 
Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborovou soutěž o udělení ceny
AČN „NÁBYTEK ROKU 2014“ pod záštitou:
CZECHDESIGN.CZ
CzechTrade
Design Cabinet CZ
Unie profesionálních designérů ČR

Generální partner soutěže:

Partner soutěže:
Partner soutěže:

Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2014


je "BUNKER"
od výrobce mminterier
design Boris KlimekVýrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

(řazeno abecedně podle výrobce)
 • Židle „INFINITY“, výrobce FORM, spol. s r.o. (design MARTIN BEINHAUER)
 • „Židle EVERYDAY“, výrobce LD SEATING s.r.o. (design PAUL BROOKS)
 • Odkládací stolky „WRAP“, výrobce LUGI s.r.o. (design LUCIE KOLDOVÁ)
 • Kuchyně „CREATIVE“, výrobce NADOP - VÝROBA NÁBYTKU a.s. (design IVETA STRNADOVÁ a KAREL NEDBAL)
 • Židle „FLEXi“, výrobce RIM-CZ, spol. s r.o. (design MASSIMO COSTAGLIA)
 • Židle „TRAM“, výrobce TON a.s. (design THOMAS FEICHTNER)
     
     Cíle soutěže:

 • Hlavním cílem soutěže je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Soutěž umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Soutěž pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Soutěž významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Soutěž přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.


Členění soutěže:
Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice.
Soutěž je členěna následovně:
 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
 
Nábytek bude hodnocen z hlediska:
 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky,
 • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.


Ceny soutěže:

 • Medializace vodborném i neodborném tisku. Tisková zpráva zaslána i do zahraničních médií.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE za účasti novinářů.
 • Prezentace výsledků soutěže vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vystavení úspěšných výrobků na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na ploše 50 – 100m². Náklady na plochu hradí AČN.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem soutěže a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2014“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem soutěže NÁBYTEK ROKU 2014.


Účastníci soutěže:

 • Zúčastnit se mohou nábytkářské firmy, které mají sídlo vČeské republice podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona.
 • Účast není vázána na členství vjakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).


Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů a v odborném a denním tisku.
 • Ceny bude předávat vypisovatel soutěže, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.

 

 

Členové hodnotitelské komise:

Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky zřad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.

Složení komise bude zveřejněno po odsouhlasení představenstvem AČN.

 

Hodnocení:

Výsledky soutěže jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.Přihlášky:

 • Termín pro přijímání přihlášek do soutěže NÁBYTEK ROKU 2014 bude stanoven.
 • Soutěž bude otevřena 26. září 2013 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly vobdobí předešlých tří let před vyhlášením soutěže NÁBYTEK ROKU 2014.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Není vybírán žádný registrační poplatek.